Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 29 juli 2011

Het geheim van tevredenheid

Vanochtend las ik iets in de brief van Paulus aan de Filippenzen, wat mooi aansluit bij mijn blog van gisteren, over Woorden en daden en niks.
I have learned the secret of being content in any and every situation. (Phil. 4 : 12)
Paulus stelt hier dat hij het geheim heeft geleerd van tevredenheid. Ik weet niet of zijn definitie van geluk hetzelfde is als die van de moderne, verwende, hedonistische Westerse mens, maar het heeft ons waarschijnlijk wel iets te zeggen.

Hij heeft het niet over welvaart, een rijke, overvloedige, of zelfs maar gemiddelde mate van bezit of geld. Een huis om in te wonen, een auto voor de deur, een gevulde bankrekening en verder alles wat je hartje begeert.

Hij heeft het zelfs niet over welzijn. Het je goed voelen, omdat je lekker in je vel zit, omdat het leven je toelacht, omdat alles op rolletjes lijkt te lopen.

Nee, hij zegt er iets achteraan. Content, tevreden, maar dan wel in elke mogelijke situatie. Dat is andere koek. Als je de geschiedenis van Paulus kent, dan weet je dat hij tegen een hele hoop dingen aangelopen is. Discussiëren met religieuze mensen valt sowieso niet mee, ook al heb je dezelfde argumenteerschool doorlopen. Maar daarnaast heeft hij nogal wat lichamelijk en lijfelijke ongemakken moeten ondergaan. Hij schrijft daar zelf in andere brieven open en eerlijk over. Scheldpartijen, schipbreuk, steniging. In hetzelfde vers als waar bovenstaand citaat uit komt, schrijft hij dat hij weet van tekorten, maar ook van overvloed.

En toch tevreden? Daar moet inderdaad een geheim achter zitten.

Kennen wij dat geheim ook? Of lezen wij er overheen? Leven wij er langsheen? Juist omdat we die overvloed kennen, die rijkgevulde dis als gewoon ervaren? Die dan, samen met allerlei 'geneugten des levens' als een soort afleidingsmanoeuvre gaan werken voor waar het nou echt om gaat, de kern van het bestaan, het doel van het leven.

Nee, dat geheim zit niet in een boek, een religie, een systeem, een geheel van regels. Nee, dat geheim kun je niet leren van goeroe's en leraars, specialisten en wijze mannen. Nee, dat geheim kun je niet zelf ontdekken op een lange, kronkelende levensweg.

Nee, dat geheim is niet jezelf terugtrekken van deze hyperactieve wereld en innerlijke rust zoeken in een klooster of andere ivoren toren. Nee, dat geheim zul je ook niet vinden in de groep waar je deel van uitmaakt, of door jezelf aan te passen aan de leef- en gedragsregels van de mensen om je heen.

Nee, dat geheim ontdek je zelfs niet door alles uit het leven te peuren wat er maar in lijkt te zitten. Kick na kick. Extase na extase. Van diepe diepten naar extreme hoogten. Van dichtbij naar verre oorden. Van geestverruimende middelen tot de meest bizarre vormen van uiterst lichamelijke sex.

Niet in woorden. Niet in daden. Niet in mij. Niet in wij. Niet in iets.

Maar wat dan wel?

Dat geheim is een Iemand. Dat geheim is God. God is het Geheim. God is het Mysterie.

Klinkt dat goedkoop? Klinkt dat ouderwets? Is dat te simpel?

Tja, als het waar is, dan zij dat maar zo. Je hebt toch geen probleem met een etiket, met een scheldwoord, met in een hoek gezet te worden? Als je er een geheim mee ontrafelt, een idee in ontdekt, een vervulling voor het leven uit kunt halen. Als jouw leven erdoor verandert. Als het zelfs uitzicht op een andere wereld, een ander leven, een leven na dit leven, kan oproepen, tevoorschijn toveren, realiseren. Een vergezicht kan bieden voorbij de horizon.

So what?

Paulus zegt het in ieder geval. En wat Paulus spreekt, schrijft, wil meegeven, dat kun je door heel de Bijbel heen lezen. Dwars door de moeilijke, onbegrijpelijke, onnavolgbare dingen in die er ook in staan. Dat is het geheim van Paulus, van elke gelovige, van elke christen, van elke navolger. Hoe verschillend, hoe verscheiden, hoe anders iedereen ook is.

Het geheim is God. Het staat in het volgende vers. Klaar en duidelijk.
I can do everything, through Him who gives me strength. (Phil. 4: 13)
Hij kan alles. Hij zegt dat hij alles, ik herhaal alles kan doen. Door Hem, die hem kracht geeft.

Wat is ons alles, of bijna alles, of al het materiële, of alleen wat we nu hebben en zien, of alleen wat we dachten te hebben, of al het luchtledige, de gebakken lucht, de leegte, de ijdelheid, in het Licht van dit Licht? Dat verbleekt toch, dat valt toch in het niets? Het grote, zwarte niets?

Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ (Markus 10 : 27) 
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. (Joh. 3 : 21)
Christus is in mij. (Kol. 1 : 27; Gal. 2 : 20)
Er is één God, de Vader, uit Wie alles is ontstaan en voor Wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door Wie alles bestaat en door Wie wij leven. (1 Kor. 8 : 6)
‘Werkelijk, God is in uw midden.’ (1 Kor. 14 : 25)
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de Bouwer van alles. (Hebr. 3 : 4)

En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. (1 Joh. 3 : 20)

‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Openb. 4 : 11)
Voor wie zou ik bang zijn? Wie zou ik vrezen? Wat zou een nietig mens mij doen? Psalm 27 : 1 vraagt het. Een retorische vraag.
God is alles en in allen. (1 Kor. 15 : 28; Ef. 1 : 23; Kol. 3 : 11)
Laten we ons hierover eens bezinnen. Laten we er over mediteren. Dit is zo rijk. Zo anders. Zo tegendraads. Zo paradoxaal. Zo niet modern en ook niet ouderwets. Zo niet van deze wereld.

Deze boodschap heeft inhoud en perspectief. Uitzicht en doorzicht. Kracht voor vandaag. Hoop voor de toekomst.

Daarmee mag je al het andere loslaten. Overgeven. Opgeven.

Hoe tevreden kun je worden? Vervuld. Overvloeiend. Barstensvol. Gelukkig. Zalig, in de juiste betekenis van het woord.
God in mij (Gal. 1 : 24)
Kom, laten wij aanbidden.

Hij is ons Levensdoel. Hij geeft ons kracht. Dag aan dag. Hij geeft ons visie. Dromen. Uitkomsten. Verlangens. Woorden. Daden. Leven. Toekomst. Redding.

Hij geeft zelfs geloof in Hem. Voor wie het vatten wil.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten