Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 16 juli 2011

A conversation about christianity

En voor degenen die nog steeds twijfelen aan de 'christelijkheid' van Bono, hier een compilatie van door hemzelf geschreven teksten, met als achtergrondmuziek enkele nummers van U2. Over wat een christen is, over de boodschap van de Bijbel, over onze taak en opdracht. Geen woord Frans bij ....


Geen opmerkingen:

Een reactie posten