Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

Citaten, spreuken, aforismen

Onderstaand een aantal in de loop van mijn leven verzamelde lijst van spreuken, citaten en aforismen, die mij hebben aangesproken. De herkomst is niet altijd meer te achterhalen. Deze lijst zal regelmatig worden uitgebreid.


Time is an ocean, but it ends at the shore (Bob Dylan).

De belangrijkste functie van het verstand is de mensen te tonen dat sommige dingen het verstand te boven gaan (Blaise Pascal).

Beoordeel niemand voordat u in zijn omstandigheden hebt verkeerd (Talmoed).

Heb God lief, en doe wat u wilt (Augustinus).

Sluit uw mond meer en uw ogen minder.

Wijsheid onstaat door ervaring, ervaring ontstaat door domheid.

Luister meer naar mensen die weinig zeggen.

Min de stilte in uw wezen,
zoek de stilte die bezielt;
zij die alle stilte vrezen,
hebben nooit hun hart gelezen,
hebben nooit geknield.
(C.S. Adama van Scheltena)

Today is the first day of the rest of your life.

Everything is of interest, but nothing matters.

Love is not a feeling, it's an act of your will (Don Francisco).

De meeste mensen begaan met God dezelfde vergissing als met hun vrienden: ze zijn aldoor zelf aan het woord.

Er zit zoveel goeds in de slechtste van ons
en zoveel slechts in de beste van ons
dat nauwelijks een van ons
iets kan zeggen over de rest van ons.

Het verborgene leren we op den duur onderscheiden. Voor het direct voor de hand liggende, schijnen we meer tijd nodig te hebben.

Om te glimlachen heb je zeventien gezichtsspieren nodig, om je wenkbrauwen te fronsen drieënveertig.

U zult niet ver komen, als u niet dichtbij begint.

Geen mens is zo groot en wijs, dat God hem nodig heeft. En geen mens is zo klein en onverstandig, dat God hem niet ziet.

De kleinste goede daad is beter dan het beste goede voornemen.

Don't criticize what you don't understand (Bob Dylan).

Economen kunnen achteraf zeggen, wat er vooraf had moeten gebeuren (J. Wemelsfelder).

Hetzelfde vuur verteert het hout, verhardt de steen, maar zuivert het goud.

Luisteren is die woorden horen, die niet gezegd zijn.

Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen.

Hebt u niets meer te leren? Leer dan iets af! (Kadé Bruin)

Opvoeden is geen vat vullen, maar een vuur ontsteken.

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft.

Een pessimist maakt van zijn kansen moeilijkheden, een optimist maakt van zijn moeilijkheden kansen.

Het ware te wensen
dat alle mensen
met al hun gebreken
zichzelf eens bekeken
dan zouden zij het praten
over anderen wel laten.

Wie God niet overal ziet, vindt Hem nergens.

Veel lezen maakt u wijs, veel zien verdraagzaam.

Neem het een oorzaak niet kwalijk, dat zij gevolgen heeft.

Onderschat niet wat u hebt en overschat niet wat u bent.

O Lord,
help me
to keep my mouth shut,
until I know
what I am talking about.

Behind every beautiful thing there's been some kind of pain.
(Bob Dylan – It’s not dark yet)

Why do we never get an answer
When we're knocking at the door?
With a thousand million questions
About hate and death and war
(The Moody Blues - Question)

Finding out wherever there is comfort there is pain
Only one step away
(Crowded House – Four seasons in one day)

There is a crack in everything
that's where the light get's in
(Leonard Cohen - Anthem)

Stop asking God to bless what you are doing.
Get involved with what God is doing
because it's already blessed.
(Bono, U2)

Be who you are and say what you feel,
because those who mind don’t matter
and those who matter don’t mind.
(Dr. Seuss)

Love is not a victory march,
it's a cold and it's a broken hallelujah.
(Leonard Cohen)

Het mooiste dat wij kunnen ervaren, is het mysterieuze.
Het is de bron van alle kunst en wetenschap.
Wie vreemd is aan deze ontroering,
wie niet vol ontroering en bewondering daarbij kan stilstaan
is zo goed als dood: zijn ogen zijn gesloten.
(Albert Einstein)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten