Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 29 juli 2012

Somewhere

somewhere
in an unmeasurable universum
light
was focused
on a blue planet

somewhere
on this beautiful coloured ball
with unique
circumstances
existence appeared
and possibilities
were made manifest

somewhere
all over the place
people filled up
the different landscapes
worked for a living
and made things 
work for them

Weg

is er een weg
naar liefde
vol zijn
van geluk
en tevredenheid

is er een weg
naar vrijheid
alle beletsels
en belemmeringen
weg

is er een weg
naar volmaaktheid
van groeien
naar het licht
vol van vruchten
rijp volwassen
volkomen heel

is er een weg
van kennen
en je gekend weten
van begrijpen
en verstaan
van wijsheid
en van inzicht

is er een weg
van vertrouwen
en spreken
met anderen
zonder misverstaan

Doorkijkjes


Vanaf het moment dat ik ben gaan fotograferen, toen ik op mijn twaalfde een plastic fototoestel won, heb ik onder andere landschappen gefotografeerd. Autodidactisch leerde ik, door vallen en opstaan, mezelf de eerste kneepjes van het vastleggen van beelden. 

Het inkaderen van een onderwerp, zorgen voor perspectief, de horizon goed plaatsen, dat werd me pas veel later duidelijk, onder andere bij de tekenlessen op school en de cursus die ik daarna gevolgd heb. Vanaf toen lette ik veel meer op dat soort zaken, voor ik een foto maakte. Met een zoom op je camera wordt dat nog wat makkelijker. Soms moet je door je knieën, of een stapje terug doen, een boom, een bloem meenemen in het beeld, om zo diepte te suggereren op het platte vlak, wat een foto toch altijd zal blijven. Je zet het geheel in een perspectief. Voorgrond en achtergrond maken samen het beeld compleet.

Nog later werd het een sport om mooie doorkijkjes te maken. De verre horizon met gebouwen of bomen, omzoomd door een boom of struikgewas aan één of beide kanten van het beeld. Een kader. Een uitzicht. En de samenhang daartussen. Het donker van het kader, met in het midden het licht dat op de verte valt. Romantisch. Idyllisch. Contrastrijk. Staren in de verte, vanuit een gegeven plek, positie, standplaats.

zaterdag 28 juli 2012

Na de regenbuiAantrekkingskracht


Wat is dat toch, die onafgebroken belangstelling van vlinders, bijen, wespen en allerlei insecten, vanaf de lente tot ver in de zomer, op de verschillende bloeiende bloemen in het veld? 


Wat dat is? Een ingeschapen verlangen naar bloei en vruchtdragen. Een aantrekkingskracht tussen de soorten. Het wonder van de voortplanting en wederzijdse bevruchting en verspreiding. De reden van de instandhouding van de soort. Een lust voor het oog. Een schaduw van seksuele driften en gedrevenheid.in de natuur. Een beeld van de betrokkenheid van man en vrouw op elkaar, gericht op innerlijk en uiterlijk, middel tot voortplanting, uiting van de liefde.

Wonder op wonder. Met een beetje oog voor detail kun je nog meer onder de indruk komen van het gewriemel van het vliegend gedierte op de schoonheid en fragiliteit van de bloemen, en de uitwisseling van minuscuul, voor het blote oog bijna niet waarneembare stuifmeel of zaad. En de aanbidding voelen groeien in een stil lied voor de grote Schepper van het kleine detail, met oog voor variatie en ook nog eens zicht op het grote geheel ...


Witte waardigheid


Dagpauwoog op de vlinderstruik


vrijdag 27 juli 2012

You are the Beauty (Gungor)You are the Beauty

Love, love, love of mine
You have caused the sun to shine on us
Music fills our ears
Flavors kiss our lips with love divine

You are the beauty
You are the light
You are the love, love of mine

Breath and sex and sight
All things made for good in love divine

But for you who fear my name

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (Mal. 4:2)
The Welcome Wagon - But For You Who Fear My Name


En nog een live-uitvoering voor de liefhebbers. Zij het niet helemaal stabiel gefilmd.
But For You Who Fear My Name 


But for you who fear my name,
the sun of righteousness will rise
with healing in his wings.
And you shall go forth again,
skip about like calves
coming from their stalls at last.

You shall be my very own
on the day that I
cause you to be my special home.
I shall spare you as a man,
as compassion on his son
who does the best he can.

But for you who fear my name,
the sun of righteousness will rise
with healing in his wings.
And you shall go forth again,
skip about like calves
coming from their stalls at last.

You shall be my very own
on the day that I
cause you to be my special home.
I shall spare you as a man,
as compassion on his son
who does the best he can.

But for you who fear my name,
the sun of righteousness will rise
with healing in his wings.
And you shall go forth again,
skip about like calves
coming from their stalls at last.

Morgenmijmeringhet licht 
is zacht

het water
is verlegen
met de nieuwe morgen

de spiegeling
weerkaatst
omfloerste stralen

de hemel
glimlacht
vol ingehouden mededogenDrie op een rij


donderdag 26 juli 2012

Visionair

als je bedenkt
dat wat we zien
een afgeleide is
van een gedachte
een vorm gegeven idee

waarom zou je
je dan nog
laten afleiden
door obstakels
en verhinderingen

en blijven staan
bij wat je ziet

de mogelijkheid
zit in de fantasie
de potentie
ligt verborgen
in de toekomst
visie gaat uit
boven fysiek

Verborgen

verborgen
is de God
waar wij
mee worstelen

maar
in zekere zin
ook wel weer
natuurlijk
dat God
zich niet
ten volle openbaart

hoewel Hij
ons maakte
tijd en ruimte
creëerde
als onze beperkte dimensie
van bestaan
zouden wij 
het niet overleven
als Hij zich
ongefilterd
zou onthullen

woensdag 25 juli 2012

Grote kaardebol


Bijzondere distelsoort, die ik vanmorgen zag staan langs een slootkant, in het wild. Nooit gezien, zag er wel groot en imposant uit. Grote kaardebol, even op internet opgezocht, maar nog nooit van gehoord.

Beppen


zondag 22 juli 2012

Zonsondergang


Foto's van gisteren. Mooie ondergang van de zon, aan het einde van een mooie dag. Prachtig sluitstuk en een belofte voor later ...


Vrij natuurlijk ...


Blauw en groen, boerenfatsoen ...

Een oude spreuk, die je ook op mannen kunt toepassen. Omdat die geen verstand van kleurencombinaties schijnen te hebben. Dus, blauw en groen, die passen niet bij elkaar. Al schijnt dat tegenwoordig dan wel weer iets genuanceerder te liggen. En zie je heel wat meer combinaties, die niet zouden mogen. Vloeken, noemen ze dat. Zo zie je maar weer, inzichten veranderen.

In ieder geval viel me deze mug/vlieg op, naam of soort mij onbekend, die van de Schepper deze kleurencombinatie ook kreeg aangemeten. Opvallende verschijning, dat wel.


Kleine vuurvlinder


Nachtuiltje


Jonge libel

Gisteren een serie geschoten van enkele libellen, zo te zien nog jonge exemplaren van de viervleklibel. Als ik het goed heb, tenminste, ik ben geen kenner. Mooie tekening, ook van de vleugels. Het blijven prachtige insecten, die wel erg onrustig heen en weer vliegen. Maar soms, dan zitten ze en blijven, als je ze rustig benadert, ook wel even stilzitten.


zaterdag 21 juli 2012

Koolwitjes


De zomer schijnt begonnen te zijn

Vanmiddag een wandeling gemaakt. Omdat de zomer echt begonnen schijnt te zijn. Hoewel ik me dus gewoon wel meerdere wandelingen kan herinneren met prachtig weer.

Uiteindelijk meer gestopt, gebukt, geknield, gekeken en geklikt, dan echt gewandeld. Drie en een half uur over zes kilometer is natuurlijk niet echt snel. Maar dan weer wel ruim achthonderd foto's gemaakt.

Hier de eerste serie. Later volgen nog aparte blogs van vlinders en libellen, die goed te benaderen waren vanmiddag.Mensvisies

- De mens is een mooie machine met een grote rekbaarheid. Alle radertjes grijpen in elkaar, alles is perfect op elkaar ingespeeld, in evenwicht, zelfvoorzienend. Rust is nodig, om weer op te laden, aan te sterken. Voedsel is noodzakelijk voor de omzetting in energie. Gevoel is een mooi woord voor onze naar buiten gerichte zintuigen, bedoeld om te ervaren, te zien, te horen, te proeven.
- Meer niet?
- Is dat niet genoeg? Het is de basis. Al het andere is bijkomend. En meegenomen. Extra. Beleg op je brood.
- Wel. Ik heb toch een andere mening. Een dieper gaande visie. Een mens is een vat vol liefde, een vloeibare hoeveelheid gevoel, in stand gehouden door een dun laagje lichamelijkheid. Hij wil naar alle donkere hoekjes, in alle kleine gaatjes kruipen. Hij wil vuur ontsteken, licht brengen, hij bruist van verlangen. Hij wil omarmen, geven, brengen, vullen, groeien, regenen. Als een vruchtbare wolk, als een bloeiende perenboom. Vruchten voor de voorbijgangers. Regen als zegen. Wat is de mens zonder liefde? Waar is het gevoel in je machine, in je lijf, in je technisch goed afgestemde geheel?
- Ja ... er moet natuurlijk ook gewoon brood op de plank. Werken voor je eten. Gevoel? Ja, liefde is lekker, zeker. Even. Maar ook snel weer voorbij. Dan komen de wensen,de vragen, de opdrachten, de verwijten. Ruzies ook. Voor de lieve vrede slik je dan weer veel te veel. Ga je nog harder werken. Nog meer verdienen. Want liefde, ja liefde is gewoon te koop ....!
- Nou, nou, je zegt nogal wat ....! En jij? Wat zeg jij ervan?

Droomfontein

het bruist
het spettert
het sist
het knettert

beelden vechten
met woorden
letters stoeien
met ritmische melodie

de wind
van mijn geest
zoekt
door de poort
van herinneringen
naar de toekomst
van het hier
en nu

verward
bedeesd
verstard
ontheemd

de vrijheid heeft 
een louterend vuur
ontstoken

de regen heeft
kleurrijke wolken
gebaard

donderdag 19 juli 2012

A psalm of praise

who is a God
like the Lord of lords
the King of kings
Creator of all beings

He was
before
beginning

everything
that ever was
was brought into light
and made manifest by Him
only made possible
by his great power

He did it all

majesty and glory
belongs to Him
who was
and is
and will be
forever

He is worthy

Toekomst

vanuit 
een zeer realistische eeuwigheid 
wordt onze aardse vluchtigheid 
voortdurend 
beschouwd
en gewogen 
op fluisteringen 
houdbaarheid

woensdag 18 juli 2012

Zwijgen

het kan 
zomaar 
zijn

dat 
het zwijgen 
van God 

waardoor wij
van ons stuk gebracht
en in de war geraakt
niets meer
zeker weten

en onze 
bewust 
gezochte
maar als
onheilspellend 
ervaren
stilte

Slakkenracezondag 15 juli 2012

OrchideeënVervreemd

bedolven
onder alles
wat wordt gevraagd
en wat ik 
voel
dat gedaan 
moet worden
snak ik naar 
op adem
komen
en herstel
van rust

strek ik mij uit
naar licht
dat zich ontvouwt
dan valt juist op
hoe donker
het is
om mij heen

als ik
mijn ogen open
en alles 
zie groeien
en kleuren
om mij heen
dan
zink ik
in het niet
van grijs


zaterdag 14 juli 2012

Veranderen

And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. (2 Kor 3:18, NIV) 
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2 Kor 3:18, NIV)
Vorige week zondag hoorde ik een preek over het thema 'verandering', gebaseerd op bovenstaande tekst, die ik ook maar even in het Engels heb vermeld, omdat die nog mooier en dieper klinkt als de Nederlandse vertaling.

Nog voor de dienst begon, las ik het hele hoofdstuk dat stond aangekondigd op het psalmbord, en werd mijn aandacht ook getrokken naar deze tekst, het laatste vers van het hoofdstuk. Paulus trekt daarin een parallel met Mozes, die, gekomen van de berg Horeb, na de ontmoeting met de levende God, zijn gezicht moest bedekken voor zijn landgenoten, vanwege de hemelse glans die voor iedereen zichtbaar was. Hoeveel te meer zal de glorie van God schijnen in ons leven, als we zijn aangeraakt door God's liefde, als we Hem daadwerkelijk hebben ontmoet. Als we ons leven helemaal aan Hem over mogen geven.

Er wordt dan een proces van verandering opgestart. Uitlopend op hemelse volmaaktheid. Daar ging de mooie, duidelijke, beeldende preek van zondag over. De dominee had een vlinder bij zich om dat uit te beelden. De vlinder, die eerst een rups was. Die de vrijheid leert kennen. Zijn vleugels mag uitslaan.

Hoezo slecht weer?

Buienradar draait overuren, vakanties lijken al in het water te zijn gevallen voor ze goed en wel zijn begonnen, tunnels lopen onder, iedereen zit te zeuren over het slechte weer, maar ik heb me vanmiddag, tussen de fikse buien door, toch maar even naar buiten gewaagd.

Eerst even op de fiets, dat ging nog net goed, toen de auto naar de garage gebracht en terug komen lopen. Gave, grijze, dreigende luchten. Fotogeniek genoeg.

Ja, soms druppelde het even, maar het viel uiteindelijk best mee. Soms brak de zon zelfs even door en zette alles in betoverend licht.Jonge stern (visdief)Klaar om te landenPurperreiger


vrijdag 13 juli 2012

Zijn is een werkwoord

Ik ben
sprak
ergens
in de eindeloosheid
van de eeuwigheid
een woord

onze wording

een tegenover
voor zijn liefde

de basis
van ons bestaan
de oorzaak
van ons
zijn
in tijd
en ruimte

maar

donderdag 12 juli 2012

Laat avondlicht

De dag begon met regen, waarna het, in onze omgeving althans, al snel weer opklaarde. Vanmiddag met prachtig weer naar huis gefietst. Vanavond nog even wezen lopen, maar helaas was de zon veel te snel weer verdwenen achter opkomende sluierbewolking.

Bijzondere ontmoeting gehad, met twee, volgens mij jonge uilen, die vlak voor me opvlogen en later zelfs terug kwamen vliegen. Helaas te snel om, met het weinige licht, al vliegend vast te kunnen leggen. Een schim, meer niet. Misschien een volgende keer beter ...

Helaas is een groot deel van het eeuwenoude tiendweggetje, waar ik regelmatig terugkom en in het verleden veel foto's gemaakt heb, inmiddels met grof geweld misvormd door nietsontziende bouwplannen. Iets met verplaatsing van voetbalvelden voor zeer noodzakelijke woningbouw ...

Toch, ook nu weer, in het late avondlicht, wat foto's kunnen maken.Stenen

als
koude stenen
konden spreken
dan zouden zij
verhalen
van heldhaftige daden
en droevige dagen
uit een ver
verleden

maar
koude stenen
spreken niet
zij zwijgen
als het graf
dat zij bedekken

als herinnering
slechts
een naam gebeiteld
van een leven voorbij
weggeëbde warmte 
niet te traceren betekenis

woensdag 11 juli 2012

Hollandse wolkenluchten

Ja, vandaag was weer zo'n dag. Van overdrijvende wolkenvelden. Van helder wit tot donkergrijs. Voortgedreven door een woelige wind. Snel veranderend van vorm. Mooi afstekend tegen de helderblauwe hemel en het zomerfrisse, groene gras.

En ja, ik was weer zo gek, om dat allemaal vast proberen te leggen, al fietsend, al draaiend om mijn as. Ik heb een tic, ik weet het.

Maar het was weer zo mooi. Zo Hollands. Zo polderachtig. Zo weids. Zo'n wereldomvattend vergezicht. Zo speels, zo dartelend en buitelend. Zo zomers.

Sorry, ik moet het even laten zien ...