Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 26 juli 2012

Visionair

als je bedenkt
dat wat we zien
een afgeleide is
van een gedachte
een vorm gegeven idee

waarom zou je
je dan nog
laten afleiden
door obstakels
en verhinderingen

en blijven staan
bij wat je ziet

de mogelijkheid
zit in de fantasie
de potentie
ligt verborgen
in de toekomst
visie gaat uit
boven fysiek

een visionair 
is hij
die over het hek
van denkbeeldigheid
durft kijken

die een stap
durft zetten
in het donker

die vertrouwt
op de brug
naar onbekend

die kansen ziet
tussen bezwaren

en beloften
ontwaart
voorbij de horizon

want
als de hemel
geen grenzen kent
waarom 
zou je dan niet
over water
kunnen lopen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten