Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

maandag 30 juli 2012

De cirkel van de seizoenen

Zomer: als de schepping uitbundig juicht in stilte en variatie

Herfst: als treurige tranen van de dood worden gezaaid in kleurigheid

Winter: als de schepping onderkoeld wacht met ingehouden adem

Lente: als de gezaaide verwachting tot leven komt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten