Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 28 februari 2014

Vlammend ontwaken
Liever

liever
zou ik
met minder
woorden
meer
willen
zeggen

met
een beeld
een wereld
aan gedachten
willen wekken
in je hoofd
je hart
je leven

diep
in je ogen
willen kijken
en doorgronden

indrinken
wat ik proef
en schenken
wat jij
nodig hebt

Spiegelgaten


tussen
wolken
twijfel
grijsheid

en golven
van gloeiende
onrust

zijn
twee gaten
zichtbaar
geworden
in de tijd

Onstuimig morgenlicht


donderdag 27 februari 2014

More gold

Dansende fazanten

Na de dansen futen van gisteren, vandaag een stel dansende fazanten in het vizier. Terloops gezien in een zijpaadje tussen de bomen. Even de fiets omgekeerd en tussen de struiken door wat foto's kunnen maken en een kort filmpje opgenomen. 

Mooi om te zien zo'n dreigend mannetjes-fazanten-dansje. Het is geen liefdesdans, zoals bij de futen, die elkaar het hof maken, maar eerder een concurrenten-dans tussen 'kemphanen'. Toch lijken ze de strijd niet echt aan te durven. Heel close, heel amusant, maar van vorige keren weet ik dat het zo minutenlang kan duren, zonder dat er iets wezenlijks gebeurt. 

Onderdeel dus blijkbaar van een imposant en kleurrijk toneelspel. 
Gevangen in tegenlicht en met de dauwdruppels in het gras als een waardig decor.

Doe mij ook maar een doezel-dutje


zondag 23 februari 2014

Brief van Paul voor de Volgers van de Vaste Vorm

Paul, een verre nazaat van de ooggetuigen, die de weg gevolgd zijn tot het einde toe en die de eeuwige vlam van het, van de alledaagsheid onthechte, geloof in veelvoudige vrucht hebben verder gedragen en bekwaam overgedragen aan de aangeraakten van later tijd.

Aan de al te rechtzinnige Volgers van de Vaste Vorm, die hun zinnen hebben gezet op wat hen van generatie op generatie is overgedragen, niet willende daarvan een duimbreed wijken.

Ik wil beginnen met mijn waardering uit te spreken voor uw altijd nadrukkelijke ijver om het goed te doen, om de voortbrengselen van uw ingebakken zuilenkennis over te dragen aan uw, vaak maar al te koppige, nageslacht, want daaruit blijkt uw bewogenheid en zendingsdrang tot het boetseren van hun gedrag en daden naar de exacte kopie van uw eigen beeld en gelijkenis.

Maar ik wil u ook ernstig waarschuwen: het gaat u echt niet lukken.
Vergeet het maar.
Geloof is geen ei wat je kunt leggen in een warm nestje zekerheid en uitbroeden in alle rust.

Want, laat ik maar eerlijk zijn, ik heb ook enige dingen tegen u.
Het zou goed zijn als u daarover naar mij zou willen luisteren.
Niet omdat ik gelijk heb en u niet, want het is zeker geen nietes-welles spelletje van middeleeuwse polemiek, maar opdat u voor zichzelf wilt nagaan of u zelf wel op de goede weg wandelt en daarom mijn wellicht pijnlijke, maar zeer gemeende woorden ernstig in overweging zult willen nemen.

Want een weg, geliefde broers en zussen, volgzame kinderen van de wijze Vader, kenmerkt zich niet door rechtlijnigheid en geasfalteerd-zijn, ontdaan van alle hindernissen, uitgevlakt en op papier tot op de laatste vierkante millimeter ontworpen en vooruitgedacht.

Uitbundig uitgelicht mos
Zwanen-drink-dans in het late avondlicht
Grote zilverreigers en heel veel ganzen
Woeste-wolken-wandeling