Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

Waarom een blog? Waarom de naam God-is-in-de-stilte?


Be able to be alone. Lose not the advantage of solitude, ... but delight to be alone and single with Omnipresency. (Sir Thomas Browne (1605-1682), Christian Morals)

We Christians must simplify our lives or lose untold treasures on earth and in eternity. Modern civilization is so complex as to make the devotional life all but impossible... The need for solitude and quietness was never greater than it is today. (A.W. Tozer (1897-1963), Of God and Men)

Waarom begin ik met deze blog?

Ach, eigenlijk heb ik pas sinds kort ontdekt wat een blog (afkorting van Web-log) is. Vanwege een hernia sinds enkele weken aan huis gekluisterd, struin ik regelmatig over internet, nieuws-gierig als ik ben. Andere sociale media als hyves, facebook en twitter zijn aan mij niet besteed. Te vluchtig, te persoonlijk, te veel informatie, vooral overbodige informatie, en vaak te klef. Ik bedoel, ik hoef zo nodig niet elke minuut van de dag geïnformeerd te worden over de dagelijkse bezigheden van welke bekende Nederlander of willekeurige buurvrouw dan ook.

Maar een blog, tsja, dat graaft toch net iets dieper. Een persoonlijke mening of ontboezeming, waar je dan ook weer op kunt reageren. Echt interessante blogs, waar je het overigens niet altijd mee eens hoeft te zijn, maar waar je wel wat van kunt leren, die kun je letterlijk 'volgen'. Zodra ze iets nieuws te melden hebben, wordt je geïnformeerd.

Enfin, ik kwam op dit nieuwe fenomeen, omdat ik enkele maanden terug in het Nederlands Dagblad de discussie probeerde te volgen aangaande 'David Heek', mede n.a.v. een interview met hem in die krant.
Recent ontdekte ik dat die discussie ook een vervolg heeft gekregen via een 'blog-uitwisseling', waar het ND ook melding van maakte. Sterker nog, er is weer een nieuwe 'blog' aangemaakt met al die verschenen 'heen-en-weer-blogs', onder de naam 'Eten, bidden en beminnen'.

En ja, in het verleden heb ik ook dagboeken bijgehouden en verhalen geschreven, dus een beetje ervaring met schrijven heb ik wel. En ik ben ook wel weer zo eigenwijs, dat ik meen ook nog wel iets te vertellen te hebben. Ik ben niet arrogant of zo, maar als ik zie en lees wat er af en toe in de krant komt, en hoe daar dan weer op gereageerd wordt ... Tsja, dat kan altijd beter!

Maar goed, zodra je beslist hebt dat je ook zoiets wilt gaan opstarten, is de vraag wat je daar dan op gaat schrijven. Je stelt jezelf wel kwetsbaar op natuurlijk, want ik wil wel wat te melden hebben èn het moet wel iets persoonlijks zijn. Een beetje dieper gravend geen probleem, maar weer niet te abstract en beschouwend.

Dus, ik ben ook wel weer benieuwd wat anderen straks van mijn brouwsels vinden. Een beetje feedback, daar kun je weer van leren, toch? Zo ontstaat interactie ...
Let him who cannot be alone beware of community. He will only do harm to himself and to the community. Alone you stood before God when He called you; alone you had to answer that call; alone you had to struggle and pray; and alone you will die and give an account to God. You cannot escape from yourself; for God has singled you out. If you refuse to be alone, you are rejecting Christ’s call to you, and you can have no part in the community of those who are called...  
Let him who is not in community beware of being alone. Into the community you were called—the call was not meant for you alone; in the community of the called you bear your cross, you struggle, you pray. You are not alone even in death, and on the Last Day you will be only one member of the great congregation of Jesus Christ. If you scorn the fellowship of the brethren, you reject the call of Jesus Christ. (Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), Life Together)

Waarom ‘God is in de stilte’ als titel voor dit nieuw gestarte blog? Per definitie is een blog toch juist iets zeggen met woorden en dus niet stil zijn?

Omdat ik er van overtuigd ben dat deze maatschappij, de gemiddelde werkplek, christelijke bijeenkomsten, familiebezoekjes, gesprekken tussen mensen, ja vooral ikzelf, erbij gebaat zijn als we weer leren om stil te zijn, stil te worden.

De eenzaamheid opzoeken. Inkeren tot jezelf. Alle informatie, waar we de hele dag door en elke dag weer mee worden gebombardeerd, wegfilteren.

De tijd nemen. De tijd vergeten. Luisteren naar de stilte. Diep in- en uitademen. Aandacht geven. Jezelf leegmaken, ontledigen. Tot jezelf en je diepste kern komen. Wat zijn mijn gevoelens, verlangens, ideeën, plannen, vragen, worstelingen, zorgen? En dan alles bij Hem brengen, die altijd luistert. Loslaten. Op Hem vertrouwen. Jezelf aan Hem toevertrouwen.

Praten met God. Luisteren naar God. Jezelf verliezen in God. Laat de verwondering toe. Observeer. Absorbeer.

Dat kan door thuis, op een stil plekje, jezelf terug te trekken. Dat kan ook door de natuur in te trekken. Of ’s avonds in je bed, als je niet slapen kunt, je aandacht geven aan de kwetsbaarheid van het bestaan, de eindigheid van het leven. Te mediteren over de eeuwigheid.

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. (Jesaja 30:15)

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. (Psalm 62:2-3)
Stilte
Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat
een stilte die niet kan breken.
Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.
Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.
(Guillaume van der Graft)

19 opmerkingen:

 1. Hallo Blog schrijver. Bedankt voor deze mooie en voor mij bevestigende woorden.

  God zal je dankbaar zijn om hier uitgebreid aandacht aan te besteden.

  Veel zegen toegewenst

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bij de reactie van 'Anoniem' kan ik me aansluiten. Mooi!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte heer Verweij,

  Graag wijs ik u op het boekje "In stilte roep ik tot U" dat vorig jaar bij Uitgeverij Kok verscheen. Prachtige teksten over het zoeken naar God in de stilte.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. TURNING POINT 04/21/1995

  I want to serve Him wherever I shall go
  to reach the joy that's in my soul
  I want to change the limitations that I know
  to feel my mind and spirit grow
  I want to live, exist, to be
  to hear the TRUTH inside of me
  I want to love much more than I can give
  to face those new horizons
  I want to follow that inviting Voice
  so deep in me, not making noise.

  Riki

  IN T H E S I L E N C E

  In the silence of my heart
  I come to love You
  Oh My Lord
  To praise and worship You
  My Master and My Savior
  No words are spoken between us
  Only so soft a whisper
  And in my soul
  An outpouring of so much
  Undeserved love and grace
  For
  How often do I desert You
  Thinking You don't love me
  Forgetting about You
  Oh, how stupid and ungrateful
  Then I am
  For
  Without You I'm nothing
  But a trembling reed
  A creature full of fear
  But,
  Your creature sure I am
  For this immensely grateful
  Oh You, fullness of my soul
  Reason for my existence
  Sole purpose of my life
  Object of my deepest thoughts
  My God and my Almighty
  I will serve You and obey
  Surrender to Your Will divine
  Embrace me with Your burning warmth
  Cradle me in Your Fatherly arms
  Oh, my well-beloved
  Let me borrow from Your Love
  Let Your Mercy shine upon me,
  Your poor and littlest child
  So, that with Your Grace
  I will proclaim
  Your Greatness,
  Your Goodness and
  Your Name
  Through my work and being !!

  Riki 7-27-1999

  BeantwoordenVerwijderen
 5. IN DE STILTE 19-11-1986

  In de stilte kom ik U beminnen
  enkel onze zielen luisteren
  heel zachtjes hoor ik U vanbinnen
  geen spreken is't, veeleer een fluisteren

  Wanneer Uw Godheid mijn ziele raakt
  wil zij de vlucht naar boven
  zij kan nog niet, zij is nog naakt
  louter z'in Uw Liefdesoven

  Wanneer ik klein en nietig ben
  wendt Gij Uw Aangezicht naar mij
  dan weet ik Heer dat ik U ken
  dan voel ik U nabij

  Ik sluit mijn ogen, hoor Uw Stem
  'k durf U bijna niet aan te kijken
  "Ik ben niet waardig" zeg ik Hem
  "van zoveel liefdeblijken"

  Ik vraag niet langer meer
  naar het hoe en het waarom
  omdat ik zeker ben, o Heer,
  dat Gij rechttrekt wat was krom !

  RIKI

  BeantwoordenVerwijderen
 6. DANKLIED 24 November 1982

  Geen enkel woord volstaat
  om genoegzaam uit te drukken
  wat er in mijn ziel omgaat
  daarvoor loopt mijn tong op krukken

  Gij overstelpt mij met Uw gaven
  een hoorn des overvloeds gelijk,
  Gij, mijn rustpunt, mijn veilige haven
  ik, Uw niets, doch door U rijk

  Ook al spreek ik engelentale
  ook al zing'k de mooiste wijzen
  geen enkele lofzang kan het halen
  om U te loven, te danken en te prijzen.

  RIKI

  BeantwoordenVerwijderen
 7. To the Father, the Son, the Holy Spirit

  O Master, Creator of the Universe
  I praise, adore, and worship Thee
  with You my soul wants to converse
  Though the words are lacking me

  I want to hear that inner Voice
  so powerful and so inviting
  Away from world's distracting noise
  Is there anything more exciting ?

  Thank You, My father and My Lord
  for Your healing and salvation
  Through You my soul is restored
  from hunger and severe dehydration

  O Holy Spirit, let me never forget
  that I live for, thru and in You
  that this world is but an outlet
  to the real life, long-overdue !

  Riki March 6 2012

  BeantwoordenVerwijderen
 8. VERONTRUSTING - BERUSTING
  PERIODE VAN 16 MEI - 15 AUGUSTUS 1987

  In het Aanschijn van Uw Almacht, Heer,
  word ik rustig, ben niet bang meer
  ik, een stofje en een ademzucht
  Gij, mijn burcht en sterke toevlucht

  Slaapt Gij, voor mijn roepen doof ?
  is't door mijn wankel, klein geloof ?
  'k maak mij veel onnodige zorgen
  waar houdt Gij U toch verborgen ?

  Maar Gij waakt en zegt opnieuw : "Ziet,
  kleingelovige, weet gij niet
  dat uw God u nooit verlaat
  zo g'in Zijn Genade staat"

  De strijd is weer gestreden
  de berusting weergekeerd
  er werd wat scha geleden
  mijn ziel ietwat bezeerd.

  Wie zal mijn wonden helen
  en stillen mijn verdriet
  voorwaar onder zovelen
  geeneen is't die het ziet

  Maar, Gij roept mij terzij
  "Kom hier, mijn kind,
  vergeet toch niet dat slechts bij Mij
  alleen de troost gij vindt.

  Riki

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dank Riki voor alle reacties, in de vorm van eigen gedichten (rijp voor een eigen Weblog!).
  Ze drukken iets uit van een gedeeld verlangen. Om via de stilte iets op te vangen van de grote, overweldigende Liefde van God zelf. Al het overbodige, alle zorgen, alle ballast los te laten. Het wonder te ervaren je geaccepteerd te weten. Geborgen in Zijn eeuwige Aanwezigheid.
  Dan schieten aardse beelden en woorden vaak te kort. Toch drukken ze een verlangen uit, een reiken naar het onmogelijke, dromen van een onbezorgde, ware, schone, vrije toekomst.
  En dat verlangen mogen we nu al koesteren. Omdat het gegeven is. Omdat het van boven komt. Hoe? We weten het niet. Hij weet het.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Thank you Anton
  I will surely return to your "weblog".
  2 months ago I decided to shut off the TV (occasionally I watch the Dutch news via the satellite because really -God is in de stilte - and at least I have more time to read spiritual books or websites.

  May God bless your "weblog" and all the ones reading it.

  Riki (Rivka)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Anton I'm so sorry my answer to you posted 4 times, it first didn't take it so I hit the Reactie publiceren button several times. When it finally showed up, oops there it was 4 times. I'm pretty sure you know how to delete the one too many times . Thank you and God bless.
  Riki

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Done ...
  And thank you for the blessings.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hallo Anton,
  Inspirerende, openhartige site. Motiveert om vaker de stilte op te zoeken. Tozer had gelijk, het wordt steeds moeilijker... en nodiger.
  Het beste gewenst!
  Groet, Joost
  http://deavondurenvanjoost.blogspot.com

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dag anton, mooi deze blog. Ik benieuwd wat nu precies je inspiratie is. Als ik al je teksten lees dan vermoed ik een christelijke "indoctrinatie" en daarnaast natuurlijk een open zijn voor de stilte. Zijn er personen die je met name inspireren?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dag, laatste 'Anoniem'. Ik ben zeker weten zwaar 'geindoctrineerd', hoewel ik zelf liever het woord 'geïnspireerd' gebruik. Dat laatste wijst meteen de Bron aan, waar ik mijn inspiratie vandaan haal c.q. ontvangen heb, om ook weer door te geven. Ik geloof, dat de liefde van God beter is dan het leven, zoals in één van de Psalmen staat. Dat neemt niet weg, dat er in het dagelijks leven, als je je ogen goed de kost geeft, genoeg moois te ontdekken is. Dus ik haal het van boven, maar sta ook graag met beide benen op de grond. Het moeilijkste is om dat te linken aan elkaar. Vandaar dat ik veel gebruik maak van metaforen uit het dagelijks leven (vergelijkingen), dubbele bodems leg, diepteperspectief geef aan foto's en beelden. Want God wil met ons zijn, sterker, Hij wil in ons wonen, met Zijn Geest. En liefde is de 'schakel' ...!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Hallo Anton,
  Ik heb net je blog ontdekt, en vind het heel goed. Ja de Stilte, het is goed om de stilte te zoeken en zo dichtbij God te zijn zodat je Zijn stem kan horen. Heel vaak dan vul je je met lawaai, muziek of de tv en dan kun je je Zijn zachte Stem niet echt horen. Ja de Stilte zoeken, Zijn stilte zoeken is zeker inspirerend. Mooie foto's heb je geplaatst. Gods rijke zegen. Marlies Kloos(SolidRock777)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hallo Anton, wat een gave blog heb jij. God is in de Stilte dat klopt. Ook al kan Hij overal werken, maar zeer zeker ook in de Stilte. Ik zie dat ook jij van fotograferen houdt. Ik probeer dat ook als ik op weg ga, of op de fiets of met mijn Corsa neem ik mijn Nikon D7000 veelal mee. Gods zegen, SolidRock777(Marlies Kloos0

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dankjewel, Marlies Kloos, voor je woorden en je herkenning. Ik ga je ook volgen. Hartelijke groet.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Geraakt door je vakterm (boekhouder), getrokken door de schoonheid van de foto's, en verder een mooie blogsite.

  BeantwoordenVerwijderen