Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 29 juli 2012

Weg

is er een weg
naar liefde
vol zijn
van geluk
en tevredenheid

is er een weg
naar vrijheid
alle beletsels
en belemmeringen
weg

is er een weg
naar volmaaktheid
van groeien
naar het licht
vol van vruchten
rijp volwassen
volkomen heel

is er een weg
van kennen
en je gekend weten
van begrijpen
en verstaan
van wijsheid
en van inzicht

is er een weg
van vertrouwen
en spreken
met anderen
zonder misverstaan

en is die weg
dan aanwijsbaar
en aan te leren
te voorspellen
en voor iedereen
bereikbaar

of is het wellicht
een onvervuld verlangen
een onbereikbare droom
een sprookje
zonder weerga

ja
vol overtuiging
mag gezegd worden
Eén is er geweest
die zeggen durfde
en met recht
beweren mocht
dat Hij die Weg is
waar iedereen
naar zoekt

het is een weg
van vallen en opstaan
van overgave
aan Hem
die vooruitgaat

een weg
van meer en meer
leren vertrouwen
luisteren naar de stilte
serieus nemen
van de woorden
die gesproken zijn

je handen ophouden
in verwachting

een weg van liefde
durven ontvangen
en leren herkennen
in de mensen
om je heen
en ook weer uitdelen
aan wie het nodig heeft

een weg van vrijheid
om te volgen
waar de Geest
je hebben wil

geen weg
zonder pijn
of oponthoud
zonder verdwalen
of tekort schieten

soms een weg
van ploeteren
en hard werken
heel lang wachten
en altijd bidden

een weg
van laag bij de grond
platgetreden paden
dwars door het oerwoud
van versperringen
door het donker
van de nacht

maar wel
met sprankjes licht
langs de stroom 
van hoop

een weg
van groeien
stijgen
langzaam
stap voor stap
dichterbij 
huis komen

wandel met Hem
de reis
van je leven
ook al lijkt Hij
vaak
ver weg

die weg
dat is de Weg
die Hij is
en de weg 
die Hij wijst
Hij gaat voor
Hij gaat mee
alle dagen
elk moment

de weg 
is de reis
het doel
om te komen
waar je
ooit
verwacht word

Geen opmerkingen:

Een reactie posten