Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 23 juli 2011

Geen woorden voorTerwijl de berichten steeds gedetailleerder en schokkender worden vanuit Noorwegen, en foto's gruwelijker, en ook een gezicht geven aan het leed, terwijl wanhopige ouders nog steeds aan het wachten zijn of er meer bekend wordt over het lot van hun kinderen, terwijl de vragen over het waarom over elkaar heen buitelen, moeten we feitelijk concluderen dat er geen woorden zijn om iets uit te drukken van de bizarre dingen die gebeuren op deze wereld. En zeker geen antwoorden te geven zijn.

Daarom maar een schamele poging tot gebed. Woorden weliswaar, stamelend, tekortschietend. Maar tot Wie zouden we ze anders moeten richten?

o God
wat gebeurt er toch
allemaal
in deze wereld
die voor liefde was bedoeld

terwijl elders
zieke, vluchtende, hongerige mensen
vechten voor het laatste sprankje leven
hopen op het laatste restje hoop
hoort de mensheid
over de daad
van een mens
bewust en berekend
gezocht en gewild
gepland en uitgevoerd

wat kan er omgaan
in een mens
dat hij zeer welbewust
op een dag
een willekeurige dag
zijn gedachten
omzet in daden
zijn ideeën vormgeeft
door dood en verderf
pijn en verdriet
angst en ellende
te zaaien
te maaien
te oogsten

wat is het nut
het hogere doel
de waarde
van je gedachten
je ideeën
als je daar
het leven van anderen
willekeurig
aan offert

wat is het doel
van het kwaad
het zaad naast het onkruid
de dood en het leven
de nacht naast het licht
wat is het doel
het hogere doel
van het leven
dat U heeft gewild
voor ons

hoe concreet
kan de boze
tekeergaan
bezit nemen
van iemands geest

huiveringwekkend de gevolgen
bizar de berichten
schokkend de verhalen

Heer
onze Heer
ontferm U
over de doden
en hun familie
geef kracht
en troost
waar woorden
tekortschieten

Heer
geef ons een adres
voor onze vragen
geef ons besef
van onze eigen kwetsbaarheid

wees ons en hen
nabij
in onze angst

waarom o God
waarom

hoe lang nog
God
totdat U komt
en alles heel zal zijn
en alle pijn
en alle dood
teniet gedaan zal zijn

o God
die ons de adem geeft
en leven als we willen
leer ons te bidden
en te waken
en te leven
bij de dag
gericht op U
en Wie U bent
en ook wil zijn
voor ons
ook nu
ook hier
in ons

1 opmerking: