Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 20 november 2014

Ooit

het wolkt
het grijst
het nevelt
en het dempt

het uitzicht
is beperkt
het licht
getemperd

de kilte
strekt zich uit
over de velden
van vergane kleuren

het ademt
vochtigheid
van tranen
die niet zo
maar zijn
te zien

de wind
zwijgt
stil

er miezert
iets ongrijpbaars
in het diepst
van mijn
gedachten

er flakkert
zachtjes
een verlangen
naar nieuw licht

er bidt iets
om mij heen
en vormt zich
bloot en kaal
tot een gedicht
van hoop

het fluistert
haast banaal
ik wil het
niet geloven
dat dit nu
hier en overal
echt alles
is

ik
spits
mijn oren
en ik wacht
voorbij
de nacht
over
de bergen
heen

hoor dan
het licht
kijk dan
de zon
het ruikt
naar hoop

geloof
het maar
het kan
het komt
het zal
er zijn

het leven
wordt
opnieuw
geboren

ooit

want
stilte
is het zaaigoed
van de tijd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten