Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

maandag 3 november 2014

Nearby-miss between black and white

Mislukte, want niet scherpe foto's. Het was nog schemerig, ik was aan het fietsen. Normaal plaats ik ze niet. Maar het moment was te mooi, om niet te delen, daarom toch maar ...

Twee zwanen vlogen links van mij, die had ik in beeld. Drie aalscholvers kwamen van rechts overvliegen en kruisten het pad van de zwanen. Even leek het of ze elkaar zouden raken, maar het ging allemaal net goed.

Een nearby-miss dus ...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten