Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 2 november 2014

Ik ben het liedIk.
Ik ben.
Ik ben Ik.
Ik ben overal.
Ik ben altijd.
Ik ben oneindig.
Ik ben macht.
Ik ben kracht.
Ik ben liefde.
Ik ben alles.
Ik ben.
Ik.

Ken je Mij?
Heb je Mij gezien?
Weet je wie Ik ben?

Ik ben verborgen.
Ik ben te groot.
Ik ben te overweldigend.
Ik bewaar afstand.
Ter wille van jou.
Je kunt het niet aan.
Nog niet.
Je bent te beperkt.
Daarom beperk Ik mij.
Bewust.
Ik trek Mij terug.
Ik omhul Mij.
En Ik ben geduldig.
Ik wacht.

Maar.
Ik openbaar Mij ook.
Ik licht tipjes van de sluier op.


Ik deel.
Ik doel.
Ik doe.
Ik draag.
Ik inspireer.
Ik varieer.
Ik barst Mijzelf uit in veelvuldigheid.

Ik speel met het licht.
Ik fluister in duisternis.
Ik jaag achter wolken aan.
Ik dans in de wind.
Ik schilder met kleuren.

Ik kruip door kiertjes en gaatjes.
Ik strooi uitbundig met zaadjes.
Ik wortel Mij diep.
Ik groei naar het licht.
Ik nestel Mij in nerven.
Ik deel voortdurend vruchten uit.

Ik zing een luchtig, dartel lofliedje.
Ik hang woelige woorden in de wilgen.
Ik dwarrel met blaadjes.
Ik vlecht met draadjes.
Ik dans door het leven.
Ik deel glimlachjes uit.

Ik doe een duet met elke vogel die wil.
Ik vlieg over oceanen, dein met de wind.
Ik bulder in stormen.
Ik hul Mij in sterren.
Ik lach naar de maan.
Ik hecht Mij aan druppels.
Ik vleugelslag mee met alle insecten.
Ik vlinder.
Ik gloei en Ik groei.

Ik omhul Mij met allerlei vormen.
Ik draag beelden uit.
Ik trek aandacht.
Ik roep zonder woorden.
Ik wil dat je luistert.
Ik wil dat je ziet.

Ik knisper.
Ik fluister.
Ik kraak.

Maar wel voorbij de vormen.
Boven de beelden uit.
Ik lok je ziel.
Ik heb je lief.
Ik wil jou.
Ik wil jouw liefde terug.

Ik leg Mijn leven in de dingen.
Ik leg Mijn leven graag in jou.
Ik wil geven.
Ik wil delen.
Ik wil weten.
Ik wil dat je groeien zal.

Ik zal niet dwingen, niet forceren.
Ik zal wachten, met geduld.
Op herkenning.
Op een antwoord.
Ik heb de tijd.
In Mijn hand.

Tot die tijd.
Zal Ik fluisteren.
Zal Ik zingen.
Zal Ik stil zijn.
In de dingen.
Om je heen.
In het duister.
Van je hart.

Want ook in wat kapot is.
In gebrokenheid.
In verdriet.
In tekort.
In woede.
En in wrok.

Wil Ik Mij hechten.
Wil Ik luisteren.
Wil Ik weten.
Wil Ik helen.
Wil Ik delen.
Wil Ik dragen.
Wil Ik zijn.

Er is hoop.
In elke puinhoop.
Er is uitzicht.
In je hart.
Diep van binnen.
Wil Ik wonen.
Zonder herrie.
Of veel bombarie.
In de stilte.
Wil Ik dienen.
In de diepte.
Ben Ik ook.

In de klaagpsalm.
In een zwanenzang.
In de doodsstrijd.
In de zwartheid.
In de toegeknepen keel.
In de tranen.
In de wanhoopsschreeuw.

Ik ben.
Ik zal er zijn.
Ik weet.
Ik wacht.
Ik zal fluisteren.
Ik stuur woorden.
Ik zend liefde.
Ik zal mensen zenden.
Ik zal er altijd zijn.

Ik lijk luchtig.
Ik lijk dartel.
Ik laat vragen in de lucht hangen.
Onbeantwoord.
Onopgelost.

Maar Ik blijf zingen.
Op een afstand.
Ongemerkt.

Ken je Mij al?
Heb je Mij ooit gezien?
Iets gemerkt?
Gehoord wellicht?
Ervaren?
Vermoedens gehad?

Ik ben.
Ik ben het lied.
Ik ben het woord.
Ik ben de dorst.
Ik ben het verlangen.
Ik ben de vraag.
Ik ben het antwoord dat wacht.
Ik ben de ziel.
Ik ben het doel.
Ik ben alles.
Overal.

Want.
Ik ben het lied.
Dat luistert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten