Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 20 maart 2014

Een fontein van leven

de lente
bloesemt zich
verbaasd
naar buiten

wat verborgen
was komt nu
naar boven
aarzelend 
zoekt het
naar licht

wat 
zo zwak
leek blijkt 
te sterk
en breekt
aan alle kanten
open bloeit
in vele kleuren
op

wat 
een graf
leek herbergt
onmiskenbaar
een fontein
van leven

het suist
het ruist
het siddert
en fluistert
uitbundig
beloften
voor later

en achter
al dat uiterlijk
vertoon
laat zich
het zaad
van geloof
vermoeden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten