Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 26 maart 2014

De al te overmoedige fuut

Je ziet wel eens meer een fuut die een visje verschalkt. Hap-slik-weg, zoals een reiger dat ook doet. Vanmorgen zag ik er een met een wel heel grote vis zwemmen. Diverse pogingen ondernam hij om de vis door zijn keel te laten glijden, kop omhoog, vis half naar binnen.

Maar helaas, hij was wat al te overmoedig. De zwaar gehavende vis werd een paar keer losgelaten en weer opgedoken. Maar uiteindelijk, na meerdere mislukkingen, moest hij hem toch laten gaan. Iets te groot voor zijn keelgat ...

En hij heeft wel een puntbek, maar geen zaagbek, dan had hij hem wellicht nog in stukken naar binnen kunnen proberen te krijgen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten