Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

maandag 26 november 2012

Van de wind en het vuur

want
de wind
weet niet
waarheen

want
het vuur
weet niet
vanwaar

want
mijn hart
weet niet
waarom

de wind
kan gaan
liggen
in stilte

het vuur
kan verzengend
verteren


de storm
in mijn hart
is een vuur
dat fluistert
in onzuiverheid

het licht
dat ik zie
is de adem
die ik ontving
en gebruiken
mag

de wind
blaast
het vuur
aan

het vuur
doet liefde
laaien
in de nacht

veel zijn
de woorden
vervlogen
of gevangen

vuur
werkt
aanstekelijk
en delen
maakt niet
armer

het leven
schijnt
en het licht
wordt
altijd
opgevangen

het wonder
van reflectie
begrijpt
vaak
zichzelf
nog niet

maar
het verlangen
blijft smeulen
gejaagd
door de tijd

tot de adem
tot amen
stokken zal

en het vuur
geblust
zal worden

opgegaan
in het grootste
licht

geestdriftig
laaiend
enthousiast
en eindeloos
vurig

Geen opmerkingen:

Een reactie posten