Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 24 november 2012

Knotwilg of treurwilg


zou het waar zijn
zou het kunnen
dat een wilg
die niet geknot wordt


uiteindelijk
een treurwilg wordt
van fraaie slierten
van hangend loof bewust gericht
naar de aarde
naar het water
gebukt en gebogen
en geneigd tot vallen 


zichzelf spiegelend
in fantasie
en zinsbegoocheling
in de schrale toekomst 
van vandaag alleen


maar niet bereid
tot zelf-afbrekend onderzoek
loslaten van alle
zogenaamde vastigheid
en reikend zoeken
naar het licht


zou het kunnen
zou het waar zijn
dat het pijnlijk knotten
van de takken
toch het doel heeft
hemelwaarts 
gericht te wezen
in intentie en verlangen

en als het waar is
wat zegt het dan
over de mens

ik zeg niets
ik weet geen antwoord
maar ik durf
door ervaring wijzer
toch bewust
de vraag te stellen
en onder ogen
te zien

want
stel ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten