Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 22 november 2012

Dichterlijke illusies

als je 
met gesloten ogen
sluimerend
en in rust
ligt te wachten
op de slaap
van verfrissing
die nog lang niet
lijkt te komen

dan dichten
zich in het duister
lichte woorden
speels
in intiem rijm
tot mooie gedachten
en sprookjesvergezichten

of ontspruiten
uit liefdevolle bron
van een flexibele geest
kleurrijke ideeën
en vurige luchtkastelen
rijp om in te wonen
of urenlang
in rond te dwalen


verrassend
zuiver en zinvol
heilig en veilig
verantwoord

werkelijk waar
klinkend als een klok
en altijd
het publiceren waard

maar eenmaal
de andere morgen
na de slaap
van duister
en ontlediging
ontwaakt
in helder bewustzijn

en met het volle licht
van de werkelijkheid
als een dovende deken
erover uitgespreid

lijken alle fantasie
diepzinnige gedichten
en jofele dromen
vervlogen
vervluchtigd
tot ongrijpbare
en verkoelde illusies

vergleden
in vergetelheid

kale
koude
harde woorden
dat is dan
helaas
al wat rest
van dichterlijke geestdrift

maar wel
wakkert dit weten
en ervaren
van tekortschieten
op alle fronten
een verlangen aan
een vurig heimwee
van vooruit voelen
naar een dichterlijke hemel
een eeuwigheid 
vol woorden
een wereld van waarheid
en een universum
van kleurige fantasie

dichter
bij de Dichter
te zijn
onder de hoede
van Liefde zelf
zal een fontein
van woorden openen
brandend als water
bloeiend als de regenboog
een wonderlijk lied
zal ademloos
nieuwe ideeën
aaneenrijgen
tot een gebed
zonder eind

1 opmerking: