Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 29 april 2012

Vuur

Stil in een donkere kamer  naar het eenzaam flakkerende vlammetje van een kaars zitten staren. Verbaasd over het licht. Geboeid door vuur. Glinsteringen in andermans ogen waarnemen. Zegen ervaren.

Samen naar een vuur staren, in de open lucht, onder een donkere hemelkoepel, in de verte miljoenen sterren. Knappend hout. Lekkende vlammen. Rooklucht. Salvo's bulderend gelach. Diepgaande gesprekken. Af en toe onderstreept door tot nadenken stemmende stiltes. Geluk ervaren.

Een roep, een schreeuw. Paniek. Brand geconstateerd. Wat klein begon raakt ongecontroleerd. Uit de hand gelopen. Bellen. Adem te kort. Geren. Geregel. Wachten op hulp. Zien hoe het dreigt te escaleren. Schrik ervaren.

Verhalen lezen in de krant. Een boek lezen over verzengend vuur. Verslagen zien over het bestrijden van rampen. Ontreddering. Vernieling. Delen in de verbijstering. Schrik ervaren.

Weten van verschillen. Negeren. En toch ineens opmerkzaam worden gemaakt op de ander. Iets ervaren in je eigen gevoelswereld. Verliefdheid ontdekken. Verwarrrende gevoelens. Signalen als bemoediging ontvangen. Contact zoeken. Aarzelend spreken. Samen lachen. Aanraken. Liefde voelen en voeden. Kussen. Groeien naar elkaar. Verdrinken in verliefdheid. Groeien naar elkaar. Geven als doelstelling. Liefde ervaren.

Altijd weer hetzelfde horen. Denken dat je alles al weet. Niets voelen. Niets ervaren. En toch langzaam aan je bewust worden van iets onnoembaars. Dingen gaan herkennen. Aangeraakt worden door iets diepers. Gegrepen worden door iets hogers. Dieper gaan graven. Meer en anders gaan lezen. Herkennen bij anderen. Praten, veel praten. Luisteren met andere intenties. Weten. Voelen. Ervaren. Geloven. God ervaren.

Zoeken. Graven. Draven. Gretig zijn. Vragen stellen. Doen. Organiseren. Regelen. Praten met anderen. Leren van anderen. Niet tevreden zijn met goedkope antwoorden. Niet altijd begrepen worden. Niet altijd begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Nog meer vragen stellen. Waarom de boodschap niet vertaald wordt naar de praktijk. Waarom niet over muren heen gekeken wordt. Waarom anderen zo makkelijk veroordeeld worden. Waarom niet de hele boodschap wordt gebracht. Waarom alles zo vrijblijvend is. Waarom vormen altijd vast en hoekig moeten zijn. Waarom oproepen niet serieus genomen worden. Waarom opdrachten worden genegeerd. Waarom zaken niet worden uitgediept, maar eindeloos worden herhaald. Waarom er geen groei is, geen bewogenheid, geen beweging.

Ervaren dat er geen vuur is. Weinig vuur is. Af en toe maar vuur is.

Met vragen blijven zitten. Waarom het verzengende vuur van liefde maar als zo'n klein vlammetje brandt. Waarom er zo weinig rook is. Waarom het vuur geen warmte geeft. Waarom liefde geen passie brengt. Waarom hemelse liefde zo aards blijft. Waarom er zoveel gepraat moet worden over simpele daden. Waarom er zo veel vragen zijn en zo weinig antwoorden.

Waarom wij geen pyromanen zijn ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten