Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 29 april 2012

Graankorrel

in een stenen gebouw
zitten mensen
bedaard 
opgesloten
waar het woord
wordt gehoord
en het licht
wordt gezien

buiten 
zingt een merel
een vrolijke psalm

de hemel
wacht
geduldig
tot het zaad
is gestrooid
en de zon
bidt
achter de wolken
om groei

het regent 
een zekere zegen
als de schare
gevoed
en verkwikt
de weg opgaat

door de straten
vol liefde
naar hun huizen
in blijdschap
de volle week
van activiteiten
tegemoet

de graankorrel
sterft ondertussen
in een donker hart
van een zoekend mens
in een eenzaam huis
gekluisterd
aan zijn radio

de helft
niet begrepen
maar de liefde
geproefd

een aarzelend gebed
een kreet
zonder woorden
gaat vol twijfel 
omhoog
met geopende ogen
en gebalde vuisten

en zo
is er iets
van waarde gebeurd
op een vreemde plaats
aan het oog onttrokken
achteraf
onverwacht
maar van boven bestuurd

stil
wacht
de liefde
op de lente

Geen opmerkingen:

Een reactie posten