Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 24 april 2012

Knopelk mens
een dolende ziel
in een broos vat

knop
van een nog
te ontvouwen bloem

geduldig
in afwachting
van de lente
nieuw
ontluikend leven

verborgen
beschermd
gehuld
in een jasje

gevoed
gekoesterd
belicht
en beladen


voorzien
van potentie
gemaakt
voor ontplooiing
wachtend
op later

uiteindelijk
de tijd
moeten doden
om eeuwig
tot bloei
te kunnen
komen

om aan het beoogde doel
te beantwoorden

ontdaan
van alle waan
ontplooid
ontsproten
ontworsteld
ontloken

in kleurrijk vuur
ontstoken

uitbarstend
in tere bloesem
opbloeiend
tot volle glorie
aandachtig
gericht 
naar het licht

samen
in groten getale
talrijk
in vele maten
bont
geschakeerd

een hemels
paradijs
van bloemen
aan de aarde
ontgroeid

tot eer
van de Tuinman
met heel veel geduld
en liefde
wachtend
op openbaring

Geen opmerkingen:

Een reactie posten