Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 29 maart 2012

Opgesloten

vrij zijn
wil ik
ongedwongen
ongebonden
onbeperkt
op weg naar meer
op reis naar beter

vliegen naar de hemel
dromen van volmaaktheid
vluchten voor de angst
bidden over bergen heen
klimmen tegen muren op
duiken in de poel van wijsheid
zwemmen in een kleurenfantasie
en fonteinen van fonkelend licht
gedurfd doen ontsteken

maar

mijn intense verlangen
mijn niet te verwoorden drang
mijn smachtend reiken
mijn diepste ik
zit opgesloten
in een aarden vat
is zwaar geknecht
beklemd
begrensd
gevangen

laagbijdegronds
en stoffige materie

mijn geestelijke antenne
vangt duizelingwekkende signalen op
van kosmische grootsheid
en gedetailleerde onmetelijkheid
ontwaart eindeloze oceanen
van eeuwigheid

maar

wordt ook gestoord
gehinderd
gefilterd
door gehoor
en zicht
en tastbaarheid

daarom

ontnuchter mij
raak mij aan
in tastbaarheid
hou mij stevig vast
beperk mijn drang
zet mijn voeten
in de modder
in de rulle aarde

heb mij lief
koester mij
ontplooi mijn gevoelens
erken het donker
herken mijn nu
in alledaagsheid
wandel mee
op weg naar later
spreek woorden
vecht realistisch
tegen al te hoog gestemde idealen
worstel samen
huil en lach

zet mij in de kerker
van het leven
leer mij lijdzaam wachten
op de morgen
leer mij leven
in het nu
van kwetsbaarheid

temper mijn geest
en ontrafel mijn ziel
laat mij horen
zien en voelen
leer mij spreken
doen en zijn

trek de woorden
uit mijn mond
beperk mijn grenzen
ontnuchter metaforen
destabiliseer de dromen
die verwarrend werken

opdat ik mij
niet brand aan vuur
niet wordt verblind
door ziedend licht
niet uit dit leven vlucht
als zeer verlichte luchtballon
verdrink in vloeibaar water
van verlangen
verdwijn in zwarte gaten
van volmaaktheid

maar nuchter
minder
kleiner
kaler
naakter
mijzelf beperk
tot de kern van stilte
de binnenste schil van vorm
de diamant
van mijn allerpersoonlijkste ik
en dat leer accepteren
aanvaarden
onder ogen zien

bewust
gewild
gemaakt
geschapen

ontdaan van al
het overbodige
beknibbeld
tot mijn hart
mijn ziel
mijn ik
de reden
van bestaan

al blijft die reden
van bestaan
dan toch
vooral
mysterie
geboren
in de eeuwigheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten