Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 21 maart 2012

Ooit ...


als alle woorden
leeg geworden zijn
en alle geluiden
zijn verstomd
het licht verdreven
de nacht gedaald
de warmte
tot kilheid verschraald

als de adem stokt
van pijn en verdriet
de ogen gesloten
en het hart beklemd
geen antwoord weet
op alle brandende vragen

laat mij dan knielen
bij het wonder
van de dode boom
waar God 
gehangen heeft

ooit

***

laat mij dan stil
en alleen
de meester ontmoeten
de herder volgen
zitten aan de voeten
van de tuinman
luisteren naar zijn stem
zien met ogen van geloof
hoe hij toen kwam
zag en genas
leerde en wees
op de wonderlijke band
met zijn vader

laat mij dan luisteren
naar de woorden
die hij sprak
ooit, telkens, altijd weer
woorden van diepe troost
en eeuwig leven
woorden van geloven
en vertrouwen
op de beloften

laat mij dan leren
om te bidden
te leven
te doen
wat ik moet doen
bewogen zijn
met alle anderen

laat mij dan gaan
en opstaan
gedreven door zijn geest
gevuld met liefde
en verlangen
om telkens en in alles
zijn wil te doen

laat mij dan luisteren
naar het fluisteren
van zijn stille liefde

laat mij dan zingen
het doorleefde lied
van hoop

laat mij dan leven
in verwachten
van ontmoeten

ooit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten