Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 23 maart 2012

Een worstelend houvast

laag bij de grond
zoek ik de hemel
in nacht en ontij
speur ik
naar sporen van licht
in kale woorden
tracht ik de ziel
te zoeken

als ik u roep
vanuit de diepte
dan blijft het
ijzingwekkend stil

de vragen zijn helder
antwoorden laten zich
maar al te moeilijk vinden
u valt daarom
makkelijk te ontkennen
voor wie het allemaal
niet geloven wil

***

maar desondanks
is er toch altijd weer
het open hek
van tijdelijkheid
de nauwe poort
van opmerkzaamheid

geeft u mij antwoord
door een bedrieglijk zwijgen
een vaag vermoeden
en een windstille fluistering

wordt mijn verlangen
wakker gekust
door woorden
en beelden
uit de alledaagse werkelijkheid
een akelig helder bewustzijn
van het zijn van alles
wat er is

zie ik
de verbazende kracht
van de vulkaan van leven
in de ontluikende lente
de grond uitbarsten
in alle kleuren
van een magische regenboog

vestig ik fundamentele hoop
op ondoorgrondelijke oerbomen
blakend van geduldige groeizaamheid

droom ik omfloerst
van lofzingende vogels
vliegend
van vrijheid
doordrongen

mijmer ik
bedachtzaam
over spiegelend water
te diep om te zoeken
te donker voor hoop

verwonder mij
meer en meer
over de beeldende kracht
van simpele woorden
die het onzichtbare oproepen
verlangen versterken
en liefde aanwakkeren

zelfs
in de dissonantie
van het ondraaglijke lijden
van mens en dier
en schepping
kan ik bij tijd en wijle
de tere toon
van muzikale belofte
horen fluisteren

***

zo
bescheiden
en beheerst
zacht en geduldig
langzaam en luchtig
of ook vermoeiend zwaar
soms langs een dubbele omweg
worstel ik mij
door het doolhof
dat leven heet

zo
poog ik
gedreven
te overleven
door te rusten
in de draaglijke dag
van heden

zoek ik
naar breekbare woorden
en weloverwogen daden

wil ik toch
hardnekkig
geloven in de zomer
van de onbekende toekomst

hou ik mij
behoedzaam en verbaasd
vast
aan de vasthoudendheid
van u
die mij
geduldig
vasthoudt
dag en nacht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten