Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 25 maart 2012

Juich voor de scheppende kracht

juich en zing
voor de kracht
van het leven
voor de groei
tot uitbarstende
overstelpende schoonheid

dans een rondje
op de vruchtbare aarde
richt de tonen
van je uitbundige lied
recht omhoog 
naar de strakblauwe hemel
naar de bron van licht
naar de duikelende vogels

voel de kriebel
van de belofte
van lente
de dikke deken 
van dorre winter
kan opgelucht
worden weggedaan
ervaar de verlossende kracht
van het tintelende zonlicht
zie de nestjes groeien
en het dartelen van
miljoenenen onrustige 
aanstaande ouders 
het ritselt en knispert 
dat het een lieve lust is

wordt enthousiast
van de knoppen
die barsten
van de kleuren
die ontspruiten
van het gras
dat hoorbaar groeit

luister en huiver
voor de duizelingwekkende
kracht van nieuw leven

merk op
dat de Heer
van het leven
al weer
zijn belofte waarmaakt
tekenen schenkt
van een heel nieuw leven
voorschouw toont
van de hemel die komt 

machtige kracht
van de schepping
ontsproten
aan een diepe gedachte
van de allerhoogste Kunstenaar 

iets uit niets
leven uit dood
zomer uit vrieskou
geboren lente
geborgen belofte
zomaar geworden
uit een idee

juich met je hart
je mond
en je woorden
dank voor de wonderen
van het heelal

spijker het aan 
de houten deuren
schrijf de kranten 
boordevol
vul de boeken
schilder de muren
vol met geluk

dicht de gaten
van depressie
zoek de zin
van je zinderende bestaan

Hij die het maakte
die weet en die doet 
Hij is een immense vulkaan
van wonderen

verrassend
verfrissend
verbazingwekkend
veelzijdig

zing van de kracht
van de tere groei
en juich voor de Heer
die de dood overwon

bid met je hele
verwachten en beven
dat het zaad
van zijn woord
in mensenlevens
ook zo zal ontkiemen
en in zomerse oogst
tot vruchten zal leiden

bid dat het vuur
van zijn Geest
mensen zal zoeken
harten zal raken
liefde zal wekken

bid dat het levende water
tot vloeibare vruchtbaarheid
zal voeren 
van alle mensen
in de hele wereld
beloftevol gedoopt tot een
wonderbaarlijk nieuw leven

bid met alle kracht
van je gehechte leven
op de stam van de wijnstok
dat de kwetsbare aarde
waar wij op leven
zoals het beloofd was
een geheel nieuwe versie
zal baren

een eeuwig veilige
vreugdevolle
verbazingwekkende
ontplooide hemel
met uitleg van alle mogelijke
nu nog onbegrijpelijke wonderen
en antwoorden
op prangende vragen

waar wij als mensen
voor het eerst
God zullen zien
zoals Hij is
zonder ingehouden 
toonbaarheid
zonder gordijn
van onzichtbaarheid
in volle glorie uitgebarsten

aan het hout gestorven
uit de dood herrezen
en tot ongelooflijke bloei
gebracht

zwijg en wees stil
in aanbidding 
en verwondering
eer Hem
met je lied
van vertrouwend geloof
ademloos
woordeloos
sprakeloos
klein

keer in 
tot je hart
en voel
het ontwaken
van je ziel
aan zijn voeten

prijs de Heer
voor zijn ontzagwekkende
lentekracht
vol beloften

haal diep adem
en zeg 
zing
bid
met mij

amen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten