Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 19 februari 2012

Broos en teer ...

broos en teer
is de dag
van leven

vluchtig
de tijd

vloeibaar
als water

kwetsbaar
als gras

een schaduw

een trage wolk
voor de zon

de damp
van een druppel
op een gloeiende plaat

een blad
van een boom
door de wind
bewogen

tot het valt
in de herfst
tot het los
van de ader
tot het zomaar
verlaten
tot het stil
en vergeten
tot het
nameloos
eenzaam
zal vergaan

verdorren

langzaam
maar zeker
verleden tijd
zal zijn

dag
van gisteren
vage herinnering
geschiedenis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten