Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 16 februari 2011

Psalm 151

Al eerder had ik het over de psalmen.

Honderdvijftig staan er in de Bijbel. Meerdere keren wordt er gezongen, geroepen: 'zingt de Heer een nieuw lied', of 'zingt een nieuw gezang'. Die canon van 150 psalmen staan dus wel vast in de Bijbel, maar er mogen er ook meer bijkomen. Je mag ze zelf maken, uitzingen.

Op een gesprekskring van enkele jaren geleden heb ik eens een onderwerp ingeleid, met als titel 'Psalm 151'. Het gaat er om hoe we de Bijbelse boodschap in onze huidige tijd proberen over te zetten, naar onze situatie, onze wereld, onze omgeving. Ons leven. Ik heb toen ook het voorbeeld gegeven van de 'Gelijkenis van de barmhartige Marokkaan', om maar aan te geven hoe wij de verhalen van toen om moeten zetten naar nu, de periode en omstandigheden waarin we nu leven.

Zo geldt dat ook voor de psalmen. De oude mogen we zingen. Dat is kostbaar erfgoed. Daar mogen we uit blijven putten. Maar er zijn na toen ook nieuwe liederen, gezangen, hymnen gemaakt. En dat raakt jou ook, nu, hier. Het gaat om jou en wie je bent. Het gaat om waar je leeft en hoe je deelneemt aan het leven. En hoe je geest zich mag verblijden. En hoe je ook je eigen vertwijfeling onder woorden mag brengen.

Het is niet lang na deze avond dat ik onderstaand gedicht maakte en het weer gebruikte voor een kerstkaart. Wederom in het Engels. Ja, daar heb ik iets mee. Prachtige taal. Veel mooier dan dat harde, hoekige Nederlands.

Psalm 151

dark are the days
as dark as the nights
no matter how many flickering lights

behind the yearning for money and fun
so many people are empty and lonely
while others have pain and worries
looking for lost relations
or a real and warm home of their own

this world is broken in so many pieces
full of chaos in the desert of life
why is it so hard to find
peace on earth and peace of mind?

now where are the leaders of this world
having the guts to make a change?
where is the church and its children of light
safe between walls and shining inside?
where are you, God of the universe?
where is your promise of love and truth

MY GOD, WHY HAVE WE FORSAKEN YOU?

please let me be silent
attentive to your words
overwhelmed by your eternal love
trying to know your will
understand your kingdom of justice

please let me be
moved by your Spirit
compassionate for those in need
listening to things never said

please make me a light
that makes some difference
a breath in the wind
a drop in the ocean
a hand on a shoulder
the smile on your face ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten