Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 9 augustus 2015

... rijpt de tijd in stilte ...op het zachte
zwarte water
van de tijd
glijdt
een veer
zo licht
zo luchtig
zo voorbij

de hoeder
is al
weg
gedreven
het leven
heeft
wat los
gelaten
het pluist
in de lucht
van bloei
die ooit
kleur is
geweest

er ontvallen
ons ook
voortdurend
 flarden
van gedachtenwoorden
zweven
zwervend
op de wind
naar ver
achter de
wijde horizon
maar
wacht
zucht ik

ga nog
niet weg

er glinstert
licht
tussen
de bladeren
van twijfel
er sijpelt
zegen
naar omlaag
in dit doorleefde
grensgebied

de hemel
laat zich
door de kieren
zien

een zuchtje
wind
glijdt over
het water
van later

er opent
zich
een spiegel
een diepere
dimensie
voorbij
begrijpen
weten
meetbaarheid
zwijgend
draagt
de liefde
mij verder
dan voorbij

in het donkere
graf rijpt
de tijd
in stilte
broedt
behoedzaam
de eeuwigheid
uit

o luister
mij uit
voel
de vibratie
hecht
waarde
aan de zuivere
ziel
reik
naar het
leven
koester
de tranen
zing
van de dag
geloof
in de verte
wees
oprecht

dans
in het ooit
begonnen
rond

en kom
thuis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten