Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 5 april 2015

Er is een licht ontstoken, er is een deur ontsloten


hef je hoofd
omhoog
hef je handen
naar de hemel
zing een lied
van licht
en liefdeer is een licht
ontstoken
het werpt
zijn schaduwen
vooruitde dag
is aangebroken
de morgen
is ontwaakter is een vuur
ontvlamd
wolken van wit
verbeelden
het levende aarde
mag weer hopen
de spiegel
kijkt naar boven

er is een licht
ontstoken
het werpt
zijn stralen
ver vooruiteen nieuwe lente
aangebroken
een glans van weerschijn
over al wat leeft
al mag het duister
dreigen
al is de nacht
nog niet
voorbijer is een poort
ontsloten
er is een weg
gebaand


er is een licht
ontstoken
nieuwe leven
voor de boeg

zing daarom
verheugd met mij
dit lied
van liefde
en van licht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten