Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 15 januari 2015

Het tinkelend glas van de tijd

uiterlijk onbewogen
maar met tranen
in mijn hart
en een lichaam
zo nameloos moe
van tijden emotie
en te veel verwarrende indrukken
om nog een rustig plekje
te kunnen geven

vang ik
stil mijmerend
en in gedachten
op voorbije tijden gericht
heel zacht en behoedzaam
kostbare herinneringen
uit het tinkelend glas
van de tijd

in een reeks
van weke weken
zijn er ijle flarden
en vage vlagen
van onze gedeelde
en verweven levens
boven komen drijven
uit een vergeten vijver
van voorbijgaande aard

door
de abrupte dag
van voorbij
kijk ik nu
met andere ogen
naar je persoon
naar je houding
naar mijzelf
naar relaties

besef te meer
en waardeer
steeds dieper

en leer
op pijnlijke wijze
opnieuw het leven
te wegen

relativeer
ook de afstand
die te veel relativeren
kan geven
door hoe anders
wij zijn dan gedacht
of gewenst of gevoeld
door te dichtbij
de pijn te blijven
die de keerzijde
van de liefde
kan geven

en stop ik
toch maar
behoedzaam
plukjes dichtbij
als blaadjes
van de herfst
in een warm plekje
van mijn hart

verborgen
voor ogen
gelouterd
door vuur

voor later
voor altijd
voor eeuwig

2 opmerkingen: