Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 2 januari 2015

Gewenste rust

Stel.
Stel je voor.
Spreek je voorstellingsvermogen aan.
Gebruik je fantasie.
Beeld je in.
Bedenk een kader.
Neem aan.
Hou je adem in.
Wacht.

Een opdracht.
Maak iets nieuws.
Een wereld.
Begin.
Creëer.
Schep.
Fantaseer.
Vorm.
Vul.
Voed.

Een blanco oppervlakte.
Beperkt, maar uitgestrekt.
Leeg.
Wit.
Kaal.
Transparant.

Iemand.
Begint.
Zwijgend.
Bedenkt.
Stelt zich voor.
Beeldt zich in.
Fantaseert.
Fluistert.


Iemand.
Tekent.
Schrijft.
Kleurt.
Boetseert.
Zet lijnen uit.
Vult in.
Vormt.
Schept.

Een oppervlakte gevuld.
Een plaatje om te zien.
Een wereld gedacht.
Beeldend gebracht.
Uitgedrukte nieuwe werkelijkheid.

Maar, het gaat verder.
Het houdt niet op.
Het was slechts het begin.

Iemand.
Ademt in.
Ademt uit.
Spreekt.
Brengt tot leven.
Geeft geest.
Er gebeurt iets.
Ontvouwende dimensies.
En ontspringt iets.
Het explodeert, traag en gestaag.
Er komt beweging in.
Alom.

Het licht onthult zich.
Het duister wordt doorbroken.
De hemel ontrolt.
Het firmament dijt uit.
Sterren worden geboren.
Het water gaat vloeien.
De wolken ontvouwen.
De lucht blijft hangen.
De wind vangt aan.
De bomen buigen zich en gaan groeien.
De planten worden gekleurd en gaan bloeien
Leven, overal leven, in de brouwerij.
Variaties en verscheidenheid.
De dieren worden gemaakt.
De mens tot leven gewekt.

Het feest is begonnen.
Adembenemend.
Betoverend.
Indrukwekkend.

Stel je voor.
Beeld het je in.
Fantaseer even mee.
Er was niemand bij.
Dan de Iemand.
Die het maakte.
Schiep.
Riep.
Tot zijn.
Vanaf een begin.

Bedenk hoe het was.
De achtste dag.
De klus is geklaard.
Het is gebeurd.
Wat is bedacht.
Zoals bedoeld.
Is geworden.
Een nieuwe werkelijkheid.
Ongekende dimensies.
Een beeldparadijs.
Een levend plaatje.
Een bewegend schilderij.
Een majestueuze symfonie.

Het bruist.
Het juicht.
Het leeft.
Het zingt.
Het zindert.

En de Iemand.
Rust.
Op die dag.
Na de nacht.
Hij ziet.
Overziet.
Doorziet.
Hij ademt in en uit.
Glimlacht.
Hij geniet.

Stel je voor.
Gebruik je fantasie.
Wat zou er gebeuren.
Hoe zou het zijn.
Als Iemand rust.
Van wat Hij heeft gedaan.
Van wat Hij heeft gemaakt.
Van wat Hij heeft teweeggebracht.

Rust.
Van geen beweging.
Stilte.
Van geen geluid.
Zwijgen.
Na het spreken.
De adem.
Die over de landen gaat.
En leven geeft.
Houdt in.

De wens.
Om te zien.
En te beschouwen.
Te overdenken.
Te verwonderen.
De rimpels van de gevolgen.
Het leven in de beweging.
Het voortgezette plan.
De los gelaten fantasie.
Niet op hol geslagen.
Maar in gang gezet.
Perpetuum mobile.
Het rad van avontuur.
Het ritme rept zich voort.

Stel je voor.
Hoe dat is.
De mengeling.
Van afstand en betrokkenheid.
Van liefde en betrekkelijkheid.
Van de schepping die zich manifesteert.
Als voortvloeisel van je eigen gedachten, fantasie en dadendrang.
Voor je ogen, dichter dan dichtbij.
Ontsproten aan je brein, je scheppingskracht, je macht.
En tegelijk de afstand die er moet zijn.
Om niet één te worden.
Want wat is gemaakt en de maker zijn nooit hetzelfde.

Zie je het voor je.
De rust na de gedane arbeid.
De leegte na de volheid van het volbrachte werk.
De stilte na de onttogen geluiden.
Het zwijgen na de in gang gezette bewegingen.

Het suist.
Het fluistert.
Het is verwekt.
Het gaat zijn gang.
Het werkt.
Het ademt.
Het doet.

Iemand ziet het aan.
Verwonderd.
Voldaan.
Voltooid.
Wat is begonnen.
Houdt nooit meer op.

Dat.
Die rust.
Die gave.
De genade.
Van zien en doorzien.
Van ontvangen en geven.
Van fantasie en scheppen.
Van stille verwondering.
Van gevulde betrokkenheid.
Van de oase van de ademtocht.
In en uit in doorgaande beweging.
De gave van weer los durven laten.
Van laten gaan.
Van rust.
Dat.

Die gewenste rust.
Die wens ik je toe.
Voor je leven.
Voor het nieuwe jaar.
Voor elke dag.
Voor elk ogenblik.
Voor altijd.
Voor wie je bent.
Geworden.
Gemaakt.
Gewild.
Bedacht.

Hou vast.
Dat houvast.
Dat je niet ziet.
Dat jou ziet.
Die onwerkelijke adem.
Laat gaan.
In en uit.
Voed je met zuurstof.
Zuiver je leven, je lucht, je adem.
Breng naar buiten wat bruist.
Geef wat je hebt.
Gebruik je fantasie.
Deel je gaven.
Beeld je in.
Druk je uit.
Laat je leven een weerschijn zijn.
Van het licht.
Dat je ontving.
Ontsteek het vuur.
Wat je hebt ontvangen.
Blaas het aan.
Met je adem.
Laat het gaan.

Kom in beweging.
Wandel door de dag van zijn.
Maar laat het allemaal ook weer los.
Gewenste rust.
Is de essentie van leven.

Sta stil in verwondering.
Haal adem.
Take-a-break.
Doorzie je eigen explosie aan activiteiten.
Bedenk je kern.
Erken je fundament.
Bedank Iemand.
Laat ballast gaan.
Beperk je.
Maak je vrij.
Zoek de stilte.
Inhaleer.
Resoneer.
Mediteer.
Bidt je los.
Neem je rustdagen.
Sta wat vaker stil.
Koester de slaap.
Bouw aan je dromen.
Voed je fantasie.
Beeld je in.
Blaas het uit.
Mijmer.
Meer.
Veel meer.

Gewenste rust toegewenst ... aan allen die hebben leren ademhalen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten