Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 19 december 2014

Niet

niet
door kracht
of door hardnekkig

niet
door luchtig
oppervlakkig

niet
door diep
gravend
of vasthoudend

niet
door vurig
wispelturig

niet
losbandig
theatraal
evenmin
door serieus

niet
door zwaar
moedig
of door al te
afwachtend

maar
door los
te laten
overgave
liefde
en geduld
afhankelijkheid
en vertrouwen

maar
door licht
te zoeken
klein te blijven
stil te staan
en te verdragen
verder kijken
dan voor ogen
vol verwachting
blijven zwijgen
dromen
hopen
voelen
wat de ander
nodig heeft

al struikelend
door onder
vinding
elkaar te helpen
door onder
steuning

leren wij
het leven
leven
zoals
ooit
bedoeld

door
in alle
nietigheid
te geloven
in het ongelooflijke

door
zekerheid
te zoeken
in het onzienlijke

niet
te claimen
niet
te grijpen

ook niet
vrij en ongebonden

niet
door dwang
niet
te doorgronden

niet
dat ik
het nu
al heb

niet
dat alles
is te weten

niet
dat ik
ook niet
verdrinken
kan

maar
wat te zien is
is nooit
blijvend

en
meer
dan blijvend
is al
wat er was
voor wij
er waren

niets
meer
niets
minder
dan alles

en alles
wat ik
weten
moet

niet
te geloven
hoe mooi
en subtiel
alles
bedacht is

je loopt
er zo maar
aan voorbij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten