Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 17 december 2014

Moet je horen

Moet je kijken.
Onbegrijpelijke rijstebrij.
Langgerekte lijntjes, dwarse streepjes.
Kijk ze dartelen, fladderen, op en neer, witte rondjes met een stokje, zwarte rondjes met een vlagje.
Drentelen, buitelen, op z'n kop en weer terug.
Opgetogen, vogelvrij.
Hier en daar een puntje.
Wriemel-logica.
Ritmisch.
Regelmatig.
Consequent.

Moet je horen.
Hoe ze spelen.
Hoe ze klinken.
Hoe ze zingen.
Hoe ze kwelen.
Frank en vrij.
Ongedwongen.
Los en lopend.
Dwalend op een rij.

Luchtig, vluchtig vleugelen in een open atmosfeer.
Tintelende, truultrillende, zinderende luchtstromen.
Melodieus.
Minutieus.

Langzaam, vlug, traag en weer snel
Vol van ritme, charme, klankenbrij.
Flegmatiek.


Nu eens ingetogen, langzaam, traag.
Afgewisseld treurig en uitentreuren langgerekt.
Eentonig en zwaarmoedig.
Dan weer opgewekt en vrolijk.
Kort maar krachtig.
Buitelbuitel.
Hinkelpinkel.
Zwaai maar aan.
Meerstemmig.
Tegendraads.

Klagen, vragen.
Mijmeren, dromen.
Huppelen, hobbelen.
Jubelen, juichen.
Gaan en komen.

Moet je voelen.
Wat ze doen.
Wat ze delen.
Wat ze tonen.
Wat ze zeggen willen.
Vraagt om aandacht.
Roept.
Raakt.
Interrumpeert.
Resoneert.
Reflecteert.
Beroert een snaar van binnen.
Vraagt om antwoord.
Roept een echo wakker.
Raakt aan andere werelden.
Waar komt dit wonder toch vandaan?
Zonder woorden, zonder weten.
Zonder logica of wetenschap.
Zonder weerga.
Zonder rem.

Moet je kijken.
Moet je horen.
Moet je voelen.
Moet je weten.
Moet je ervaren.
Moet je ondergaan.
Moet je vragen.
Hoe kan het dat wat buiten ons is, van binnen zo ontroeren kan?
Ver verheven boven de ziel.
En toch aangeraakt.
Wat een wereld apart, maar ook weer zo dichtbij.
Wat een wonderlijk wonder.
Wat een genot om naar te luisteren.

Moet je horen.
Moet je luisteren.
Lyrisch wordt je.
Van muziek.

En nog mooier dan luisteren.
Is dat er mensen zijn.
Die het verzinnen.
Bedenken.
Ontvangen.
Scheppen.
Creëren.
Bedoelen.
Schilderen met geluid.
Beschrijven vanuit hun hart.
Bijzondere inspiratie.
Geboren tussen hun oren.
Gebracht in het licht van attentie.
Present gesteld.

Moet je horen ...
Moet je horen ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten