Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 15 oktober 2014

Herfstbeeld


het is hard
maar
het herfst
in mijn hart

er huivert
een kille wind
over mulle grond
het fluistert
crescendo

wat ooit
werd ontvouwd
in uitbundige
regenboogstorm
deint melancholiek
op het ritme
van leven

blaadje
voor blaadje
ontvalt mij
de tijd

verlept
en ontdaan
van franje
verlost
van kleur
staken
onmachtig
ten hemel
geheven

wie
ben ik nog
als ik
alleen
maar ben
en wat
stel ik voor
als ik verstild
maar ongezien
ben geworteld

wat wacht
zijn de tranen
de stormen
de dagen
die korten

geplant
in geduld
het zonlicht
verzameld voor
de slaap
van de winter

zaaiklaar
gemaakt
voor een eindeloos
lange nacht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten