Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 18 mei 2014

o God

o God
de Eeuwige
de Oneindige
de Heilige
de grote Koning
de ongeziene Oorsprong
de Bron van alles
het Doel
het Leven
het Licht
de Liefdevolle
de Genadige
de Inspiratie
de meest ingenieuze Ontwerper ooit
de Uitdeler
de onuitsprekelijke Naam
de niet te benoemen Grenzeloze
de hoog Verhevene

o God
de Verborgene
de Zwijgende
de Geslotene
de zo vaak ervaren Afwezige
de ongenaakbare Rots
de Teruggetrokkene
de altijd maar Wachtende
de Aangeklaagde
de Bediscussieerde
de Gezochte
de Verlangde

o God
de Bewogene
de Luisterende
de Alwetende
de Dragende
de Geopenbaarde
de Stem van de zachte-fluisteringen-stilte
de altijd overal Aanwezige
de Hand die uitgestoken wordt
het Hart dat altijd open is en klopt van brandende liefde
de Overbuigende
de Gekomene
de Komende
de ingehouden Glorie
de Bewegende
de zacht Sturende
de Lokkende
de Toeleidende
het Licht dat alles eens zal openbaren
het Doel waar alles en iedereen naar toe zal leiden
de Opening
de Mogelijkheid
de Wegwijzer
de Aanjager
de Zoekende
de nooit en nimmer Twijfelende
de uitgesproken Doelbewuste
de Voorbereidende
de Weg die niet te overzien is
de Waarheid die niet is te bevroeden
het Leven dat te mooi is om waar te zijn
het Water dat niet op zal raken
de Wind die weet waarheen Hij waaien wil

o God
die van ons weten wilde
de Adembenemende
de Zaadzaaiende
de Belovende
de Woordgever
de Alpha
de Omega

o God
die ons heeft liefgehad
kom
wacht niet langer
openbaar Uzelf
aan ons
in ons
en schudt ons
eeuwig
wakker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten