Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 24 mei 2014

Ik wil wel ...

ik wil
het licht wel
zachtjes wiegen
lieve liedjes zingen
en het licht 
kozend
koesteren
tot het in
slaap
zal
vallen
en zal
dromen
in een lange
zwarte nacht
van wachten
op ontwaken
en het ten
langen leste
verfrist
en opgelucht
in crescendo
aan zal zwellen
tot een nieuwe
lang verwachte
dag

ik wil
wel blazen
in het water
rimpelende
kringen maken
en lawaaieren
en wuiven
met de
bomen
en jagen
door de wolken
tot er een storm
zal woeden
en de regen
klaterend
neer zal
dalen
en zich
plassen
zullen vormen
met rimpelende
kringen
van lieve
herinneringen
en heimwee
naar later

ja
en ik
wil echt
je naam
wel schrijven
met lichte
letters
van zand
aan de zee
tot woorden
uit het verleden
van leven
en liefde
en ik
hou
van je
eerlijk
echt waar

ik wil
zingen
van vuur
en van
aarde
gedichten
vlechten
en kleuren
kliederen
ik wil
vechten
de waarheid
vertellen
en harten
leren
lezen

ik wil
weg
kruipen
in bloesem
in ijle luchten
vluchten
en zwijgen
vol geduld
en roodborstjes
tellen en verhalen
verzinnen
en de
stilte weer
leren vangen
verlanglijstjes
zoeken en
dingen vergeten
die echt
nutteloos
zijn

lachen
wil ik
en huilen
en leven
tot het pijn
doet

maar
ik kan
niet en ik
weet niet
waarom
want ik
ben zo
verward
en verdwaald
in mijzelf
en ik ben
helaas
je naam
vergeten
en daarom
wacht ik
en hoop
dat op
een dag
jij mij
vindt

en de
sleutel
weer om
zal draaien
en de deur
open zal
zwaaien
als toen

en wij
samen
zullen
wachten
en zwijgen
weten
en voelen
kijken en
onder
zullen gaan
als de zon
na een nameloos
lange dag

kom dan
o duifje
en luister mij
wakker
laat mij
weer waaien
en leer mij
te vliegen

wakker
mij aan
en wek
mij op tot
andermaal
gaan over
de baan
van het leven
als voor
heen

laat
mijn oude
tijden maar
herleven
in de tuin
van onschuld
en broosheid

laat
mij komen
en stilletjes
dromen
en laat 
mij dan gaan
als het zachte
licht van de
eenzame 
maan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten