Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 11 augustus 2016

De sluiers voorbij

ik
wil wel
wat meer
wind
van beweging

ik
wil wel
zeilen naar
de horizon
van verder
of reiken
naar de
hemel
van te ver

ik wil
met je
reizen
door regen
en wind

ik
wil met je
bouwen
aan luchtkastelen
barstensvol
dromen

als
ik je
maar
vinden
kon

ik
wil wel
proeven
van het paradijs

ik
wil zelfs wel
struikelen
op de weg
er naar toe

ik
wil wel
verhalen
horen diep
vanuit je ziel

ik
wil
dat je
ogen
spreken

ik
wil
je hart
voelen
kloppen

ik
ben
geestdriftig
genoeg

maar
ik weet
ook
dat echte liefde
eenvoudig
begint

op vaste grond
in rulle aarde
in het holst
van de nacht
aan de randen
van het leven

tussen
de puinhopen
van het bestaan
bij de haperingen
en de dood
lopende wegen

dus
leer mij
met al mijn
geestdrift
maar bukken
en buigen

ont-
moeten
van de schil
de vormen
de razernij
en de hectiek

ontworteld
van de waan
van de dag

slechts
gedragen
door de adem
van leven

tot
de kern
van ons
gedeeld
bestaan
resteert

en wij
geknield
en zwijgend
luisteren
naar de echo
van de maan

bedacht
op hoekjes
en gaatjes
in onze te vaak
beschadigde
zielen

leer mij
geduldig
luisteren
naar dat ene
net niet
uitgesproken
woord

of
zoeken
naar het
diepst verdriet
van binnen

laat
mij maar
gaan en
dromen
wachten
op later

komen
wanneer
het jou
uitkomt

opdat
wij elkaar
echt
ontmoeten
mogen

de sluiers
voorbij

onder
de maskers
vandaan
mogen weten
voelen
en beseffen

tot
onze kernen
elkaar
zullen raken

lucide
fragiel
verweesd
verbaasd

in rust
in stilte
in verbinding
in volkomen
harmonie


*** mijn bijdrage aan de #Bloghop van juli/augustus van @ChrWebloggers ***

6 opmerkingen: