Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 1 juni 2016

Wakker

op een dag
dacht
een gedicht

wacht
eens even

ik lig al
zo lang
donkerbruin
te wachten
in een laatje
van een duister
hart

ik neem
vandaag
het heft
in eigen hand
en dicht
maar eens
een dichter
wakker

en zo
zag ik
vandaag
min of meer
onverwachts
het licht

en stond
ik allicht
verbaasd
van wat
er van wat
woorden
is geworden

nu lig ik
lachend
in mijn diep
zinnige bed
van woorden
te worstelen
met de gedachte
wat er nu
feitelijk
eerder was

ik of
wellicht
de luchtige
strofen
van dit
gedicht

of toch
misschien
het idee
an sich
geboren
uit het wonder
van inspiratie

wie
het weet
is een
profeet

1 opmerking: