Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 16 maart 2013

Zo


zo
als het manna
vlok voor vlok
uit verre hemelen
teer en wit
als een deken
van rust en stilte
neerdaalt
als een beloftevol
wonder van reinheid

zo
als het licht
met ingehouden adem
in de duistere nacht
ligt te wachten
om te mogen dagen
in de uren
van aanschouwen


zo
als reflectie
van breekbaar licht
op vergane glorie
van betere tijden
ook voorbode
kan zijn
van hoop
die nog vervuld
zal gaan worden


zo
als een lijster
in de kilte
van de morgen
uitbundig kan zingen
van de zomer
die zeker
zal komen

zo
als het zaad
van hoop
dat onzichtbaar
en langdurig
in geduldige grond
wacht
op de komst
van de lente
van bloei en groei
in volle glorie

zo
als de 
van regen
zwangere wolken
in vluchtigheid
langs vreemde wegen
de hemel doorkruisen
voor zij
als zegen
haar kinderen
los zullen laten
op dorstige grond

zo
als de wind
van gedrevenheid
die niet weet
van de weg
die zij kwam
of die zij 
nog gaan zal
van einder
naar horizon

zo
wil ik 
ook gaan
over onbekende wegen
die tot verdwalen
verleiden
door duistere nachten
over bergen van moeiten
door dalen verdriet

dwars
door het leven
getekend
gebutst

maar wel
met een hart
dat meer ziet
dan ogen
verdragen kunnen

geduldig 
en wachtend
zwijgend
niet begrijpend
maar vechtend
voor hoop

vol van
vurige verwachting

zo
zal ik 
koppig
blijven staren
uit het venster
van de tijd
op de uitkijk
voor de komst
van het wonder
dat beloofd is

het eerste licht
van de nieuwe morgen
als de aarde
vol zal worden
van de hemel
en er geen horizon
meer nodig 
zal zijn

als verlangen
liefde zal worden
gespannen verwondering
beloofde wonderen
zal tonen
als verrassingen
in uitbundige glorie

als ik
oog in oog
zal staan
met de God
die verkoos
mens 
te zijn
als ik

zo

zo
zal ik
tot dan
blijven
geloven
in de nacht

tot er
geen nacht
meer zal zijn

zo
zal ik
blijven
bidden
voor dat
wat ik
niet zie

omdat Hij
die eens ging
en beloofde
te komen
geduldig
en liefdevol
blijft wachten
op mij


1 opmerking: