Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

maandag 15 mei 2017

Als het hapert

als het hapert
als het davert
als het dondert
als het valt

als het glibbert
als het slingert
als het bibbert
als het knalt

als het huivert
als het duistert
als het bruist

als het duizelt
als het struikelt
als het huilt

als het sombert
als het stofwolkt
als het stroopt

als het vloekt
als het golft
als het kotst
als het barst

als het grimlacht
als het blaft
als het nacht
als het zwart
als het alles
jankend valt

stop
dan
sta dan
even stil
haal
diep adem
draai
de spiegel
even om

luister
fluister
bid dan
weet dan
voel dan
hoor dan
hoop dan
geloof dan
neem maar aan

al het zwarte
kan niet winnen
al de barsten
zijn niet eeuwig
al het duister
wordt weer licht
al het kromme
wordt weer recht
al het gekke
zal verdwijnen
in de mist
van tijd
en duister

maar
de bron
zal blijven
vloeien
en het water
altijd stromen

en
het licht
zal dansen
en de wolken
snellen heen

vier
je lichaam
voel
je geest
vuur
je ziel
aan
deel
de tijd
tel
je zegeningen
een
voor een

luister
hoor maar
kijk dan
wacht maar
hou nog
even vol

want
de geest
die eeuwig is
zal zeker
zegevieren

en 
het leven
zal het leven
geven

uit
het duister
van de aarde
zal het zaad
de lente zoeken
zal de zomer
ooit onstuimig
bloeien

als het glimlacht
als het fluistert
als het koestert
als het smeult

als het zindert
als het zuivert
als het reinigt
als het heiligt

als het groeit
als het bloeit
als het bloesemt
als het vloeit

als het zingt
als het springt
als het danst
als het glanst

als het glinstert
als het zindert
als het glimt
als het mint

als het lacht
als het zacht
als het heelt
als het deelt

als het juicht
als het jubelt
als de liefde
triumfeert

als het lang
gewacht
verlangen
eindelijk
herkennen zal

als het vurig
wensen
wezenlijk
verwerkelijkt
wordt

als
het hemelt
als het liefde
regent

als 
de ruimte
vrijheid krijgt
als de sluizen
open gaan

ja
dus
als het
hapert
sta dan stil
haal maar even
rustig adem
kijk naar
boven

maar
hou je hart
wel open staan
voor het wonder
voor het zachte
voor het mooie
voor het licht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten