Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 29 april 2017

In de diepte

Gezocht heeft hij.
Heel ver.
Voorbij alle grenzen.
Jarenlang.

Gegraven heeft hij.
Heel diep.
En gelezen.
Heel veel.

Geworsteld.
Gestruikeld.
Gevochten.
Gedwaald.

Gejaagd heeft hij.
Naar het hoge.
Naar het licht.
Naar het leven.
Naar de liefde.
Naar de zin.
Naar de kern.
Naar het doel.
Naar de oorsprong.
Naar het alles.

Gereikt heeft hij.
Naar de schoonheid.
Naar de kleuren.
Naar de veelvormigheid.
Naar de kunst.
Naar de natuur.
Naar de hemel.
Naar de zee.
Naar de verten.


Verlangd heeft hij.
Naar het inzicht.
Naar de kennis.
Naar de vervulling.
Naar de vervoering.
Naar de volmaaktheid.
Naar de eeuwigheid.
Naar de Eeuwige.
Naar God.

Gebeden heeft hij.
Geworsteld.
Geroepen.
Gezongen.
Gezwegen.
Gezworven.
Gedwaald.

Naar adem gesnakt.

Maar.

God was te groot.
Te goed.
Te hoog.
Te ver.
Te verheven.
Te diep.
Te diepzinnig.
Te allesomvattend.
Te veelzijdig.
Te onoverzichtelijk.
Te ondoorgrondelijk.
Voor hem.
Simpel mensje.

Ook.
Te veel vragen.
Vertroebelden zijn zicht.
Hij kon er niet bij.
Te veel kwaad.
Te veel lijden.
Te veel pijn.
Te diep voor het leven.
Te groot was het contrast.
Tussen goed en kwaad.

Zijn handen konden niet zo ver reiken.
Zijn verstand kon er niet bij.
Zijn geest liep tegen grenzen aan.
Zijn ziel doolde in duisternis rond.

In het leven.
Vond hij.
Het leven niet.

****

Maar.
Toen.
Kwam de dood.
In zijn leven.
Heel dichtbij.
Heel concreet.
Heel abrupt.
Heel bizar.

En toch.
Vreemd genoeg.
Juist.
In het duister.
Lag ook het wonder.
Begraven.

Diep.
In de aarde.
Lag het zaad.
Van het leven.

Er wachtte.
Een schat.
In de akker.
Van de dood.

Dwars.
Door de tranen.
Door het verdriet.
Over die dood.
Door het vertroebelde zicht.
Openbaarde zich.
Teer en bewogen.
Het licht.
Van de liefde.
Ging de hemel.
Heel even.
Open.

Want.
O wonder.
God laat zich.
Niet vangen.
Niet verklaren.
Niet doorgronden.

Maar.
Hij gaf zich.
Wel.
Gewonnen.
Vrijwillig.
Bewust en bedoeld.

Daalde.
Als hemels licht.
In onze duisternis.
Neer.

Zaaide.
Zichzelf.
Als schat.
In de winter.
In de kilte.
In de stilte.
In de dood.
Aan het einde.
Van ons kunnen.

Op een goede vrijdag.
Maakte Hij zich los.
Van alles.
Liet gaan.
Wat Hij had.
Brak open.
Wat niet open kon.
Herstelde.
Relaties.
Voor wie er.
Van weten wil.

Opende zo.
Voor ons.
Een hart.
Een venster.
Een deur.
Een weg.
Een leven.

Want Hij.
Is het leven.
Hij is de weg.
Voor ons gegaan.
Voor ons gedaan.
De weg.
Die wij ook.
Mogen gaan.
Achter Hem aan.

Hij is ook.
De opstanding.
Hij deelt ook.
Van dat leven.
Een heel nieuw leven.
Aan ons gegeven.
Voor altijd.

Is er een grotere.
Waarheid dan dat.
Is er iets.
Van meer waarde.
Gaat er iets dieper.
Dwars.
Door de dood.
Naar nieuw leven.

****

En hij.
Zweeg.
Vol ontzag.
Vol verbazing.
Neigde zijn hoofd.
Vleide zijn hart.
Vouwde zijn handen.
En fluisterde.
Zacht.
Amen.
Tegen het leven,

Want.
In de diepte.
Van de dood.
Kwam hij.
Dat leven tegen.

En nu.
Kijkt hij.
Met andere ogen.
Naar alles.
In een ander licht.
Gezet.
In de toekomst.
Ingebed.

Teer.
En bewogen.
Zacht.
En open.

****

Wat prachtig.
Dat in het zwartst.
Van de nacht.
Alle macht.
Begraven.
Was.
En.
Daar.
Zacht.
Wasdom.
Met macht.
Heeft gebracht.als
je dromen
zijn vervlogen
en je lege handen
tastbaar zijn

als alles
donker is
geworden
en de pijn
verdriet zelfs
heeft verdrongen

als
je alles
los moet laten
en de nacht
vol duister
is

wees
niet bang
hou nog
even vol
wees moedig
vol vertrouwen
in het licht
van morgen

stil maar
bid maar
wacht maar
vol verwachting
af

wat
beloofd is
mag geloofd
want het wordt
vast en zeker

ja
het is al
aan het groeien
ondergronds
en ongezien

de nacht
die duurt
nog even

stil maar
bid maar
wacht maar
vol verwachting
af

doe je
handen open
leg je hart
maar bloot
geef je ziel
in vol vertrouwen
want er is een
hoger macht

weet
je gedragen
voel
je geliefd
het offer
voor je leven
is gebracht

de liefde
roept
zacht

en zie
het leven
wacht
en de liefde
zal je
door de stormen
dragen

naar de stromen
naar het water
naar het einde
van de nacht
naar het licht
dat wacht

stil maar
bid maar
wacht maar
vol verwachting
af

*** Dit is mijn bijdrage aan het #bloghop van @Chrwebloggers voor de maanden maart/april, met als thema 'Een schat in het lijden' ***

Geen opmerkingen:

Een reactie posten