Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 13 mei 2016

Kudde lepelaars


Al fietsend.
Klik klik.
Ik dacht aan een groep zwanen die overvlogen.
Pas thuis zag ik dat het lepelaars waren.
Nog tegen het zonlicht in genomen ook.
Reflecties goed te zien.

Maar leuk.
Zo lukraak.
Een kudde lepelaars ...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten