Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 29 oktober 2015

Kijk dan een bla-bla-blaadjekijk dan
een bla-bla-blaadje
badend
in het zwarte water
van de nacht
van alsmaar
later
in de tijd

geboren
en gegroeid
in volle glorie
gebloeid
vol pracht
en kleur
gediend
als schaduw
voor het licht

mee bewogen
met seizoenen
en gezongen
op het ritme
van de wind

gezucht
in regen en storm
uiteindelijk gezwicht
en nu dus
los gelaten
op het erf
van de herfst

kijk dan
de nerven
van het leven
getekend
in een bla-bla-blaadje
van bijna voorbij

1 opmerking: