Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 1 maart 2015

Ik ben een beetje de weg kwijt

ik ben een beetje
de weg kwijt
en in het verdwalen
zoek ik mijn ziel

ik onthecht mij
aan de drukte
en dool graag
door het oeverloze
van aard

ik zoek het leven
aan de zijlijn
en in de traagheid
van het bestaan

in de humor
ontdek ik
steeds meer ernst

door mijn dorst
ervaar ik diepte
en daarin
spiegelt zich
soms onverhoopt
de hemel

want
als het nacht is
pluk ik de dag
ik luister graag
naar het lied
van de stilte

ik bewonder
de wolken
ze zijn zo vrij
dat ik verstokt
en verstijfd
stil blijf staan

maar
in een gedicht
ervaar ik onnoemelijke

ruimte

waarin ik kan zweven
als de wind

ik beschouw
mijn gedachten
weloverwogen
en met de zwier
van steeds meer durf
laat ik ze weer los

ik wil zo graag
het onnoembare
benoemen
maar elke metafoor
schiet woorden
te kort

mijn diepste innerlijk
bevindt zich buiten
mijn bereik
al wat verstandig is
zit in mijn hart
en met mijn hoofd
voel ik te veel

in de gebrokenheid
zie ik de liefde
op zijn sterkst

in de lente
zie ik hoe kwetsbaar
het kostbare is
en in de herfst
zie ik de hoop
verbloemd
en verbeeld

in de verschillen
ervaar ik eenheid
en ik zoek
steeds doelbewuster
naar die ene druppel
in de grote oceaan

niets is zo groot
als het onooglijke
niets is zo vluchtig
als al wat ik
denk te bezitten

hoe verder
de tijd schrijdt
hoe zeldzamer
de tranen
maar hoe dieper
het leed mij verwart

omdat ik worstel
met antwoorden
zijn de vragen
mij langzaam aan
dierbaar geworden

ik weet te vaak
met de waarheid
geen raad
en daarom
geloof ik haar maar
tegen beter weten in

in het duister
roept het licht
zacht om aandacht
en aan de horizon
ontwaar ik de verte
van mijn dromen

het weemoedige fluisteren
geeft mij kracht
voor vandaag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten