Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 17 april 2014

Stiltestilte
openbaart
de onrust
diep
van binnen
die ongemerkt
is opgehoopt

stilte
is het zwijgen
tussen
twee woorden
spanning

stilte
is een 
te vaak
gesloten deur

stilte
is ons struikelblok
het vat
dat wij geneigd
zijn telkens
weer te vullen
met verantwoordelijkheid

***

maar
stilte
is ook 
de ruimte
die ik telkens
dringend
nodig blijk
te hebben

de kelder
van het huis
waarin ik mij
voor even
terug kan 
trekken

stilte
is het geheim
waarin ik mij
kan hullen
tot wat
er bruist
weer
over is

stilte 
is geen gebrek
aan stof
tot spreken
maar een vertraagd
geboorte-oord 
van woord
voor woord

want 
stilte
heeft 
een lange
adem 
nodig

***

stilte
is de grens
van onbevangenheid
die ik bewust
wil hoeden
en bewaren

een accu
een oase
een medicijn
en voorraadschuur

stilte
is het kanaal
waardoor
mijn levenslied
weer rustig kan
gaan stromen

stilte
is de gerichte
antenne
op het puntje
van mijn ziel
diep verborgen
in mijn al te
tastbare lichaam

stilte
is de ontplooide
fluistering
van een belofte
voor de vrijheid
van morgen

de stilte
is het vuur
van mijn verlangen
dat door
een onbegrepen wind
wordt aangeblazen

de stilte
is mijn wolkje
tederheid
mijn druppel
voor de dorst
mijn vonkje
in de nacht

stilte
is het zaad
van de hemel
wat zich 
verborgen
wil nestelen
in mijn dorre 
aardsheid

want
in de stilte
van de tijd
vang ik
wellicht
een glimp op
van de eeuwigheid

***

stilte
is ontvankelijke
aandacht
en focus

zuiverend
ademhalen
van mijn verwarde
ziel

een gebed
een loflied
zonder woorden
een hunkering
een onderkenning
van tekort

een tintelend
gedicht
van glinsterend
licht

onthechting
van materie
een toevluchtsoord
een schuilpaleis
een kathedraal
van anti-lawaai

***

ja

een rimpeling
een vlinderslag
een resonantie
een echo
van de liefde
een onvoltooide
droom

is 
de stilte

is 
het leven

is 
de nacht
van zelf
gezochte
eenzaamheid

is
de tempel
van mijn rust

is 
de levensader
van geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten